Dodávateľ

Oldřich Krédl

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Oldřich Krédl

IČO: 41179315

Adresa: Švermova 27, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2018/7-FO-E8610

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Júl 2018

Záznam platný do: 31. Júl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 235,00 EUR 2 2
2017 8 182,85 EUR 12 12
2018 5 355,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 235,00 EUR 2 2
2017 8 182,85 EUR 12 12
2018 5 355,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 549,00 549.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 3 006,00 3006.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 519,00 1519.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 3 327,50 3327.50 EUR
Mesto Zvolen 1 690,00 690.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 4 2 228,00 2228.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 650,00 650.00 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 440,00 440.00 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 500.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 1 300,00 1300.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 100,00 1100.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 213,60 213.60 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 249,75 249.75 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač obálok na knihu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960,00 960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tvrdé koženkové obaly so štátnym znakom/textom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 605,60 1605.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepenka Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 990,00 1990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - kancelársky papier Mesto Zlaté Moravce 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier do tlačiarne Základná škola, SNP 5, Šurany 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier vyrobený zo 100 % opätovne vyrobených vlákien Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná zdravotnícka škola 259,00 259.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dosky a knihy na dokumenty Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 865,00 865.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 693,39 1693.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 832,50 832.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A3 Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Služby Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Oldřich Krédl
Adresa:
Švermova 27 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×