Dodávateľ

LEGUSEM pt, a.s.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LEGUSEM pt, a.s.

IČO: 50041592

Adresa: Štefánikova 9, Piešťany

Registračné číslo: 2019/6-PO-F737

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Jún 2019

Záznam platný do: 28. Jún 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 203,56 EUR 15 15
2017 217 565,40 EUR 21 21
2018 177 018,82 EUR 12 12
2019 11 806,67 EUR 3 3
2020 24 158,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 203,56 EUR 15 15
2017 217 565,40 EUR 21 21
2018 177 018,82 EUR 12 12
2019 11 806,67 EUR 3 3
2020 24 158,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 192 539,00 192539.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 12 499,00 12499.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 3 000,00 3000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 19 062,40 19062.40 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 4 4 089,50 4089.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 126 541,43 126541.43 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 25 685,00 25685.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 40 000,00 40000.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 895,00 895.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 12 24 450,22 24450.22 EUR
Ing. Ľubica Lazová 7 11 786,90 11786.90 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 2 986,00 2986.00 EUR
Mestské služby mesta 1 360,00 360.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 1 5 400,00 5400.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 2 458,33 2458.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemické ochranné prípravky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 130,00 2130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický prípravok na ochranu lesa - Pellacol ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pesticídy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 050,00 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herbicídy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravky na ochranu rastlín Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 336,00 2336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 507,00 1507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 472,00 3472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 063,96 9063.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 320,00 3320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Granulované hnojivo Cererit alebo ekvivalent Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
agrochemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 010,00 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agrochemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 844,00 1844.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liadok amónny s vápencom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 868,00 23868.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liadok amónny alebo ekvivalent Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osivo kukurice, jačmeňa jarného a pšenice ozimnej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 460,00 8460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agrochémia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 246,80 40246.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnojivo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 436,00 2436.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agrochemikálie a hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 137 405,85 137405.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemický postrek-totálny herbicíd na ničenie jednoročných a trvalých burín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka chemického prípravku na ničenie burín a inváznych rastlín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pesticídy na ochranu rastlín a poľných plodín Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
technická trávna zmes SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 986,50 2986.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Postrek buriny - herbicid - Roundup Rapid Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup agrochemikálií a hnojív alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ing. Ľubica Lazová 1 475,00 1475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ROUNDUP RAPID Mestské služby mesta 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup agrochemikálií a hnojív alebo ekvivalent Ing. Ľubica Lazová 1 475,00 1475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 926,64 926.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viaczložkové granulované priemyselné hnojivo NPK 15:15:15 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 419,00 10419.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka ozimného osiva s dopravou. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné granulované hnojivá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 150,00 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 410,00 3410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivo NPK 15-15-15 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivo. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 25 200,00 25200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup agrochemikálií a hnojív alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ing. Ľubica Lazová 1 475,00 1475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemického prípravku na ničenie burín a inváznych rastlín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agrochemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 71 202,00 71202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup agrochemikálií a hnojív alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ing. Ľubica Lazová 1 475,00 1475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup agrochemikálií a hnojív alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ing. Ľubica Lazová 1 475,00 1475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup agrochemikálií a hnojív alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ing. Ľubica Lazová 2 940,00 2940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup agrochemikálií a hnojív alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ing. Ľubica Lazová 1 475,00 1475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodorozpustné hnojivá Universol, alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 499,00 2499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie herbicídov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 7 750,00 7750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agrochémia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 52 320,00 52320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemického prípravku na ničenie burín a inváznych rastlín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Herbicídy Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 4 838,88 4838.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Agrochemikálie a hnojivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 34 000,00 34000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 77 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ferdinand Marko
Adresa:
Štefánikova 1449/34 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Dobrodenka
Adresa:
Rakoľuby 222 Kočovce 91631
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. September 2017
Záznam do:
20. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marta Triebušníková
Adresa:
Dolný Šianec 1 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marta Triebušníková
Adresa:
Dolný Šianec 1 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marta Triebušníková
Adresa:
Dolný Šianec 1 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marta Triebušníková
Adresa:
Dolný Šianec 1 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 20.01.2020 do: 1.03.2021

StiahniZáznam platný od: 3.12.2018 do: 20.01.2020

StiahniZáznam platný od: 27.08.2018 do: 3.12.2018

StiahniZáznam platný od: 19.09.2017 do: 27.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×