Dodávateľ

MMJ Trade s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MMJ Trade s.r.o.

IČO: 36057487

Adresa: Dukelských hrdinov 143/16, Zvolen

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2795

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Apríl 2020

Záznam platný do: 15. Apríl 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 251 416,67 EUR 3 3
2017 482 325,67 EUR 10 10
2018 732 596,17 EUR 7 7
2019 125 187,50 EUR 2 2
2020 124 991,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 251 416,67 EUR 3 3
2017 482 325,67 EUR 10 10
2018 732 596,17 EUR 7 7
2019 125 187,50 EUR 2 2
2020 124 991,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 52 416,67 52416.67 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 161 990,00 161990.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 195 879,50 195879.50 EUR
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 1 60 000,00 60000.00 EUR
Obec Liptovská Teplička 1 64 991,67 64991.67 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 78 500,00 78500.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 64 899,00 64899.00 EUR
Obec Dolné Saliby 2 0,00 0.00 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 1 59 429,17 59429.17 EUR
Obec Merník 1 0,00 0.00 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 50 000,00 50000.00 EUR
Obec Margecany 1 56 416,67 56416.67 EUR
Obec Zboj 1 62 416,67 62416.67 EUR
Obec Nesluša 1 74 950,00 74950.00 EUR
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 1 144 000,00 144000.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 207 800,00 207800.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 137 500,00 137500.00 EUR
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. 1 61 500,00 61500.00 EUR
Mestský podnik služieb mesta Strážske 1 65 758,33 65758.33 EUR
Obec Lúčka 1 49 750,00 49750.00 EUR
Obec Šindliar 1 68 320,00 68320.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pásový bager s príslušenstvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 195 400,00 195400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýpadlo nakladače WB97R-5 alebo ekvivalent OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. 72 500,00 72500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažmentová technika Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 64 032,00 64032.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Rýpadlo-nakladač Obec Nesluša 90 000,00 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priekopové rameno na čistenie ciest, starostlivosť o trávu a mulčovanie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 62 700,00 62700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mulčovač priekopová kosačka bočná SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 18 500,00 18500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rezací a miešací voz Obec Dolné Saliby 62 976,00 62976.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rezací a miešací voz Obec Dolné Saliby 62 976,00 62976.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Šmykom riadený nakladač Obec Lúčka 89 372,00 89372.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Šmykom riadený nakladač Obec Zboj 87 625,00 87625.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Šmykom riadený nakladač s prídavnými zariadeniami Obec Merník 80 520,00 80520.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou- 3 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 195 000,00 195000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Šindliar 82 000,00 82000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Multifunkčný stroj pre kosenie vodného rastlinstva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 120 000,00 120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom mobilného drviča pre kameňolom v Bratislave pre výrobné obdobie 2018 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 110 000,00 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýpadlo-nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000,00 209000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technika pre zberný dvor - samochodný manipulačný stroj Obec Veľké Ripňany 82 855,99 82855.99 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika pre nakladanie s odpadmi- rezací a miešací voz, kontajnery, drvič Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 147 992,10 147992.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Servisné opravy a úkony rýpadiel-nakladačov HIDROMEK Správa ciest Košického samosprávneho kraja 109 802,00 109802.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rýpadlo – nakladač Obec Margecany 98 244,79 98244.79 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rýpadlo nakladač Mestský podnik služieb mesta Strážske 84 500,00 84500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný stroj: rýpadlo - nakladač Bratislavské regionálne ochranárske združenie 71 333,33 71333.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýpadlo - nakladač Obec Liptovská Teplička 80 000,00 80000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýpadlo nakladač Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 73 600,00 73600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Murín
Adresa:
Jesenského 6/745 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×