Dodávateľ

TRISSAN s.r.o. NITRA

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TRISSAN s.r.o. NITRA

IČO: 34111352

Adresa: Priemyselná 9, Nitra

Registračné číslo: 2016/7-PO-E1730

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Júl 2016

Záznam platný do: 6. Júl 2019

Posledná zmena: 14. November 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 156 419,45 EUR 8 8
2017 13 971,90 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 156 419,45 EUR 8 8
2017 13 971,90 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 490,00 1490.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 2 282,00 2282.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 4 650,00 4650.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 38 075,00 38075.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 195,83 195.83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 0,00 0.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 4 249,17 4249.17 EUR
Slovenské národné múzeum 2 1 164,90 1164.90 EUR
Horská záchranná služba 1 111 119,45 111119.45 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 480,00 480.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 799,00 3799.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 2 886,00 2886.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobne ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Taktická výstroj systému MOLLE Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 56 000,00 56000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 647,14 1647.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovná zimná bunda s potlačou, zimná pracovná obuv Slovenské národné múzeum 1 370,00 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 518,00 518.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice kožené, Pracovné rukavice z latexu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 189,00 189.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nepremokavý odev (bunda a nohavice) do extrémnych poveternostných podmienok Horská záchranná služba 164 900,00 164900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 770,00 1770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv a rukavice. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 961,17 2961.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranný plášť modrý keprový Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 733,31 8733.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 379,20 379.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný plášť - biely Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 560,00 4560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zimná pracovná bunda a zimná obuv Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 22 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Kukučka
Adresa:
J.C.Hronského 43 Zlaté Moravce 95301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Kukučka
Adresa:
J.C.Hronského 43 Zlaté Moravce 95301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Denisa Plešivčáková
Adresa:
Wilsonovo nábrežie 182A Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Igor Ribár
Adresa:
Nám sv.Michala 11 Hlohovec 92001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×