Dodávateľ

TLAČIAREŇ J+K s. r. o.

Nemšová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TLAČIAREŇ J+K s. r. o.

IČO: 44839677

Adresa: Mierové námestie 110/4, Nemšová

Registračné číslo: 2019/7-PO-E1732

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Júl 2019

Záznam platný do: 4. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 794,00 EUR 2 2
2017 11 140,15 EUR 10 10
2018 13 079,17 EUR 1 1
2019 18 657,63 EUR 5 5
2020 16 554,00 EUR 3 3
2021 1 415,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 794,00 EUR 2 2
2017 11 140,15 EUR 10 10
2018 13 079,17 EUR 1 1
2019 18 657,63 EUR 5 5
2020 16 554,00 EUR 3 3
2021 1 415,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 1 188,00 1188.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 339,00 339.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 620,00 1620.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 2 249,65 2249.65 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 22 820,00 22820.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 457,50 457.50 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 4 380,00 4380.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 450,00 450.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 2 375,00 2375.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 56,80 56.80 EUR
Záchranná služba 2 19 159,17 19159.17 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 5 820,83 5820.83 EUR
Národný onkologický ústav 1 559,00 559.00 EUR
Mesto Lučenec 1 165,00 165.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 409,00 409.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 484,66 484.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 685,40 685.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 780,00 2780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreatívny farebný kartón wove/hladký matný, recyklovaný Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreatívny papier Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 296,00 1296.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 9 270,00 9270.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač blokov Trenčiansky samosprávny kraj 1 860,00 1860.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby - tlačoviny na objednávku Záchranná služba 15 706,00 15706.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 68,40 68.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 7 695,30 7695.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Fakultná nemocnica Trnava 11 045,20 11045.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krabice na injekčný odpad Nemocnica Poprad a. s. 4 400,00 4400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 1 120,00 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Fakultná nemocnica Trnava 14 997,60 14997.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačivá alebo ekvivalent Mesto Lučenec 988,35 988.35 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Jozef Kraus
Adresa:
Mierové námestie 58/5 Nemšová 91441
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Kubaščík
Adresa:
Opatovská 655/41 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jozef Kraus
Adresa:
Mierové námestie 58/5 Nemšová 91441
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Kubaščík
Adresa:
Opatovská 655/41 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Štefáneková
Adresa:
Vážska 45 Trenčín 91105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×