Dodávateľ

Tribiano s. r. o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tribiano s. r. o.

IČO: 46571019

Adresa: Prostějovská 6325/97, Prešov

Registračné číslo: 2019/6-PO-F645

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Jún 2019

Záznam platný do: 12. Jún 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 486,16 EUR 4 4
2017 196,13 EUR 2 2
2018 642 657,50 EUR 9 9
2019 99 304,84 EUR 8 8
2020 632,98 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 486,16 EUR 4 4
2017 196,13 EUR 2 2
2018 642 657,50 EUR 9 9
2019 99 304,84 EUR 8 8
2020 632,98 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 519,00 519.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 548,00 548.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 2 150,00 2150.00 EUR
Obec Krížovany 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 416,67 1416.67 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 102,50 102.50 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 200,00 200.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 350,00 350.00 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 161 833,33 161833.33 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 827,50 827.50 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 196,13 196.13 EUR
Obec Kojatice 1 0,00 0.00 EUR
Obec Závada 1 0,00 0.00 EUR
Obec Fričovce 1 79 166,67 79166.67 EUR
Obec Kalnište 1 0,00 0.00 EUR
Ústav merania SAV 1 84,98 84.98 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 2 183,66 183.66 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 0,00 0.00 EUR
Mikroregión Údolie Čebovského potoka – združenie obcí 2 252 908,33 252908.33 EUR
Mikroregión - združenie obcí strehovskej doliny 1 148 749,17 148749.17 EUR
Obec Spišské Tomášovce 3 94 041,67 94041.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav experimentálnej fyziky SAV 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Babín 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Babín 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, cartridge GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 970,00 1970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 385,00 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technológie na triedený zber komunálnych odpadov Obec Fričovce 148 552,00 148552.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kojatice 105 368,00 105368.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Krížovany 105 368,00 105368.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kalnište 104 280,00 104280.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Závada 104 436,00 104436.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregión Údolie Čebovského potoka – združenie obcí 183 812,16 183812.16 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Mikroregión - združenie obcí strehovskej doliny 198 000,00 198000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mesto Veľký Šariš 195 499,92 195499.92 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregión Údolie Čebovského potoka – združenie obcí 183 812,16 183812.16 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 369,00 369.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 770,00 1770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samsung 860 EVO 500GB, MZ-76E500B/EU Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 056,00 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie technológie - vybavenie zberného dvora - traktorový nosič kontajnerov, čelný nakladač Obec Spišské Tomášovce 50 712,00 50712.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery Trenčiansky samosprávny kraj 3 261,32 3261.32 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie technológie - vybavenie zberného dvora - traktorový nosič kontajnerov, čelný nakladač Obec Spišské Tomášovce 33 334,00 33334.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie technológie - vybavenie zberného dvora - traktorový nosič kontajnerov, čelný nakladač Obec Spišské Tomášovce 40 000,80 40000.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítačová zostava s monitorom 43/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 519,00 519.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý disk Ústav merania SAV 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 584,04 584.04 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 46 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Pavol Kokavec
Adresa:
Urxova 6 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Kunaj
Adresa:
Prostějovská 6325/97 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Október 2018
Záznam do:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marek Gula
Adresa:
Vajanského 43 Prešov 08001
Meno:
JUDr. Ladislav Pribulla
Adresa:
Levočská 77 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 24.10.2018 do: 31.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×