Dodávateľ

ALBAT, spol. s r.o.

Košice - Barca
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ALBAT, spol. s r.o.

IČO: 31675239

Adresa: Barčianska 64, Košice-Barca

Registračné číslo: 2021/2-PO-E7279

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Február 2021

Záznam platný do: 12. Február 2024

Posledná zmena: 12. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 19 389,25 EUR 3 3
2017 2 723,80 EUR 2 2
2018 61 435,00 EUR 3 3
2019 11 993,00 EUR 1 1
2021 1 050,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 19 389,25 EUR 3 3
2017 2 723,80 EUR 2 2
2018 61 435,00 EUR 3 3
2019 11 993,00 EUR 1 1
2021 1 050,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 11 993,00 11993.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 59 215,92 59215.92 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 13 500,00 13500.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 928,33 928.33 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 973,80 973.80 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 1 750,00 1750.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 340,00 1340.00 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 5 840,00 5840.00 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 1 050,00 1050.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Náhradný akumulátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie priemyselné Sprinter P/XP typ č. XP12V3000, NAXP123000HPOFA Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory do UPS typ CSB HR 1234W F2 alebo ekvivalent. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj UPS APC Smart-UPS C 1500VA RM 2U RM 230V, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 3 480,00 3480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profylaktická prehliadka dieselagregátov + UPS zariadení. Katolícka univerzita v Ružomberku 973,80 973.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Zakúpenie, dodávka a napojenie dieselagregátu so záložným výkonom od 450 do 470 kVA/od 360 do 376 kW resp. menovitým výkonom od 400 do 420 kVA/od 320 do 326 kW Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 114 606,00 114606.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záložné zdroje UPS Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UPS 2200VA s manažovacou kartou Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 35 805,00 35805.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie do UPS vrátane inštalácie a nastavenia (oprava UPS) IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 880,00 1880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4216432259


peter.antal@albat.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 48 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Gabriela Varga Béresová
Adresa:
Veľká Ida 4 Košice 04455
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alija Dozič
Adresa:
Tatranská 8/1234 Košice - Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Antal
Adresa:
Bohdanovce 299 Bohdanovce 04416
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gabriela Varga Béresová
Adresa:
Veľká Ida 4 Košice 04455
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alija Dozič
Adresa:
Tatranská 8/1234 Košice - Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Antal
Adresa:
Bohdanovce 299 Bohdanovce 04416
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
B&B, advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Rázusova 1 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×