Dodávateľ

SEMA MR, s.r.o.

Dolný Kubín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SEMA MR, s.r.o.

IČO: 48048909

Adresa: Na Sihoti 1154/1, Dolný Kubín

Registračné číslo: 2016/12-PO-E3140

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. December 2016

Záznam platný do: 7. December 2019

Posledná zmena: 8. December 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 521,27 EUR 3 3
2017 46 437,63 EUR 27 27
2018 6 150,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 521,27 EUR 3 3
2017 46 437,63 EUR 27 27
2018 6 150,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 8 309,60 8309.60 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 883,50 883.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Stupava 1 2 655,00 2655.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 0,00 0.00 EUR
Okresný súd Nitra 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 251,35 1251.35 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 12 565,00 12565.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 1 599,20 1599.20 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 925,00 925.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 5 790,00 5790.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 735,00 735.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 1 086,00 1086.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 430,00 430.00 EUR
Krajská prokuratúra 2 3 169,20 3169.20 EUR
Krajský súd v Trnave 1 5 070,00 5070.00 EUR
Okresný súd Piešťany 1 3 199,92 3199.92 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 360,00 360.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 412,17 412.17 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 990,00 1990.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 790,00 790.00 EUR
Hlavný banský úrad 1 137,40 137.40 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 248,40 248.40 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 0,00 0.00 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 2 685,69 2685.69 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 117,50 117.50 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 752,00 752.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 768,40 768.40 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 426,07 426.07 EUR
Úrad vládneho auditu 1 5 752,50 5752.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Xeroxový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 720,00 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Piešťany 4 070,00 4070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A5. Krajský súd v Trnave 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 165,00 9165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení Štátna školská inšpekcia 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176,00 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Okresný súd Bratislava II 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 13 412,00 13412.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priamoprepisovací papier CFB stredný hárok na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 180,00 1180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací a listový papier Úrad vládneho auditu 7 068,59 7068.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Stupava 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 300,00 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 19 900,00 19900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 640,00 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Hlavný banský úrad 188,00 188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier AGIRA plus, s.r.o. 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Zlaté Klasy 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Protimonopolný úrad SR 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 756,00 21756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 360,00 9360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Radka Matejčíková
Adresa:
Na Sihoti 1154/1 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Matejčík
Adresa:
Na Sihoti 1154/1 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×