Dodávateľ

Diversey Slovensko, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Diversey Slovensko, s.r.o.

IČO: 35835401

Adresa: Rybničná ulica 40, Bratislava

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6831

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Jún 2021

Záznam platný do: 17. Jún 2024

Posledná zmena: 19. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 22 665,84 EUR 7 7
2018 13 465,57 EUR 5 5
2019 23 615,67 EUR 3 3
2020 23 934,30 EUR 3 3
2021 6 611,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 22 665,84 EUR 7 7
2018 13 465,57 EUR 5 5
2019 23 615,67 EUR 3 3
2020 23 934,30 EUR 3 3
2021 6 611,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 27 971,33 27971.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 749,17 749.17 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 2 749,74 2749.74 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 1 499,99 1499.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 550,00 1550.00 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 19 475,01 19475.01 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 10 266,67 10266.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 6 18 050,47 18050.47 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 7 980,00 7980.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracie prostriedky "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 12 748,08 12748.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovače na pracie detergenty a pracie detergenty Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 12 685,00 12685.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 482,00 1482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 2 610,00 2610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 4 291,00 4291.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar Centrum sociálnych služieb - Juh 5 128,80 5128.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 266,60 2266.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zlúčeniny na čistenie Centrum sociálnych služieb - Jesienka 11 521,00 11521.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 730,00 1730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovací systém "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 17 950,12 17950.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Juh 6 200,00 6200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlúčeniny na čistenie Centrum sociálnych služieb - Jesienka 11 016,00 11016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Juh 7 652,28 7652.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tekuté pracie prostriedky a dávkovací systém. Nemocnica s poliklinikou Myjava 8 316,00 8316.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zlúčeniny na čistenie Centrum sociálnych služieb - Jesienka 11 559,24 11559.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Juh 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 48 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Igor Majerský
Adresa:
Kukučínova 20 Žiar nad Hronom 96501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
3. Marec 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Majerský
Adresa:
Kukučínova 20 Žiar nad Hronom 96501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.
Adresa:
Smetanova 7 Trenčín 91101
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo s.r.o.
Adresa:
Bobot 91325
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova 9 Trenčianske Teplice 91451

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.11.2017 do: 3.03.2022

StiahniZáznam platný od: 5.06.2017 do: 21.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×