Dodávateľ

Slovak TREND, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovak TREND, s.r.o.

IČO: 44238894

Adresa: Buzulucká 4, Košice

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2317

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Február 2020

Záznam platný do: 18. Február 2023

Posledná zmena: 20. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 14 672,30 EUR 7 7
2018 34 287,50 EUR 4 4
2019 49 999,99 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 14 672,30 EUR 7 7
2018 34 287,50 EUR 4 4
2019 49 999,99 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 165,00 165.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 11 378,13 11378.13 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 0,00 0.00 EUR
Mesto Košice 1 7 000,00 7000.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 20 416,67 20416.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 49 999,99 49999.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 10 000,00 10000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pokládka podlahových krytín Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Koberec Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 191,00 191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena podlahových krytín na internáte Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 67 191,00 67191.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Koberec do kancelárie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 433,50 433.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záťažový koberec a pokládka s celoplošným podlepením koberca Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberce do materských škôl Mesto Košice 9 480,00 9480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberce, podlahové krytiny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199,00 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberce, dodávka a pokládka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 044,00 1044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka koberca Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 444,80 4444.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka PVC krytín - Košice, Banská Bystrica Sociálna poisťovňa, ústredie 43 800,00 43800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PVC podlahová krytina, PVC soklová lišta Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 080,00 15080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a kladenie podlahy s prípravou podkladu vrátane demontáže a odvozu pôvodnej podlahy v priestoroch objednávateľa (homogénne PVC) Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 94 812,00 94812.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Horňák
Adresa:
Zupková 11 Košice 04022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×