Dodávateľ

IDOS PROJEKT, s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IDOS PROJEKT, s.r.o.

IČO: 36010383

Adresa: Na Štepnici 1, Zvolen

Registračné číslo: 2020/6-PO-D323

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Jún 2020

Záznam platný do: 27. Jún 2023

Posledná zmena: 1. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 97 997,84 EUR 13 13
2018 49 511,52 EUR 4 4
2019 220 876,56 EUR 3 3
2020 177 723,64 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 97 997,84 EUR 13 13
2018 49 511,52 EUR 4 4
2019 220 876,56 EUR 3 3
2020 177 723,64 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 18 450,00 18450.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 17 290 192,57 290192.57 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 4 237 466,99 237466.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nosič náradia s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 18 450,00 18450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku MT 8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 968,78 2968.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku MT 8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 482,81 2482.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na MT-8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 999,52 2999.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku MT8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 984,91 2984.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku MT 8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 984,07 1984.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generálna oprava dvojosej kosačky MT8-046 a 5 ks žacích ústrojenstiev SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 29 000,00 29000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely na nosič náradia MT8-046 L a rotačnú kosu AM4-3 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 986,42 2986.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku MT 8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 180,55 2180.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku MT 8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 640,00 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na MT8-046 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 577,07 577.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generálna oprava 1 ks motorovej kosačky MT8-046 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
MT8 - generálna oprava SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely na MT-8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 991,02 2991.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nosič náradia MT8-046 L a rotačnú kosu AM4-3 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 851,77 2851.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku MT 8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 630,94 2630.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na MT8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 41 037,84 41037.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Generálna oprava MT8-046 L. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 16 500,00 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov a opravy na kosačkách MT8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 120 000,00 120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Generálna oprava 4 ks nosičov náradia MT8 a 3 ks žacích líšt typu SP2-211 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 84 482,00 84482.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Náhradné diely a opravy na zariadenia MT8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 75 000,00 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Generálna oprava 5 ks nosičov náradia MT8, 4 ks žacích líšt typu SP2-211 a rotačnej kosy na vysoký porast AM 4-003 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 109 985,00 109985.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Sádovský
Adresa:
Kremnická 2531/9 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Sádovský
Adresa:
M. R. Štefánika 48 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Sádovský
Adresa:
Tatranská 32 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o.
Adresa:
Dlhá ulica 2039/6 Banská Bystrica 97405

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.04.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×