Dodávateľ

Future Technologies, a.s.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Future Technologies, a.s.

IČO: 36791571

Adresa: Na Vinohrady 1798/12, Trenčín

Registračné číslo: 2017/5-PO-E5028

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Máj 2017

Záznam platný do: 23. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 14 035,33 EUR 14 14
2018 315,00 EUR 2 2
2019 399,00 EUR 1 1
2020 75,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 14 035,33 EUR 14 14
2018 315,00 EUR 2 2
2019 399,00 EUR 1 1
2020 75,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 1 1 241,67 1241.67 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 230,00 230.00 EUR
Mesto Rožňava 1 0,00 0.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 399,00 399.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 75,00 75.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 208,33 208.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 979,00 979.00 EUR
Mesto Trstená 1 157,50 157.50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 4 968,00 4968.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 200,00 200.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 4 112,50 4112.50 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 150,00 150.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 90,00 90.00 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 198,33 198.33 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 1 650,00 1650.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 116,67 116.67 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 48,33 48.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 170,00 6170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mydlo do zasobnikov TORK 421502 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 65,00 65.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné papierové utierky na laboratórne sklo. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie farebné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 325,00 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
flipchartová tabuľa, papierové bloky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 208,00 208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 258,33 258.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 6 365,00 6365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada 4 ks popisovačov na biele tabule Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 6/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa popisovateľná Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 209,00 209.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×