Dodávateľ

ĽUBICA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ĽUBICA, s.r.o.

IČO: 50982516

Adresa: Vajnorská 131/A, Bratislava

Registračné číslo: 2017/11-PO-E6754

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. November 2017

Záznam platný do: 20. November 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 397,50 EUR 1 1
2018 28 705,29 EUR 14 14
2019 17 670,00 EUR 4 4
2020 849,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 397,50 EUR 1 1
2018 28 705,29 EUR 14 14
2019 17 670,00 EUR 4 4
2020 849,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 365,83 365.83 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 15 391,00 15391.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 630,79 630.79 EUR
Slovenské národné múzeum 1 169,00 169.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 3 465,17 3465.17 EUR
Slovenské národné divadlo 5 24 245,00 24245.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 680,00 680.00 EUR
Divadlo Aréna 1 2 675,00 2675.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 722,80 722.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 535,00 535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 556,00 556.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - ostatné OOPP NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 880,00 1880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 300,00 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - zimný NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - zváračský NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovné rukavice NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 700,00 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 296,00 296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 1 710,00 1710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 9 930,00 9930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy s vyšitým názvom a logom zamestnávateľa, pracovná obuv Divadlo Aréna 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 7 320,00 7320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná ochranná obuv Slovenské národné divadlo 6 750,00 6750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy Slovenské národné divadlo 6 100,00 6100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 774,00 774.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
certifikovaný pracovný odev a pracovná obuv Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 38 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×