Dodávateľ

Softwarepro PS, s.r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Softwarepro PS, s.r.o.

IČO: 51160374

Adresa: Grösslingová 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2021/2-PO-E7280

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Február 2021

Záznam platný do: 11. Február 2024

Posledná zmena: 8. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 59 713,33 EUR 4 4
2019 123 633,32 EUR 9 9
2020 462 599,98 EUR 14 14
2021 200 679,17 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 59 713,33 EUR 4 4
2019 123 633,32 EUR 9 9
2020 462 599,98 EUR 14 14
2021 200 679,17 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 59 760,00 59760.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 2 500,00 2500.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 1 666,66 1666.66 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 83 082,50 83082.50 EUR
DataCentrum 2 30 083,33 30083.33 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 45 416,65 45416.65 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 5 487,50 5487.50 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 39 970,00 39970.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 22 666,67 22666.67 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 2 460,00 2460.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 18 890,00 18890.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 23 333,33 23333.33 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 156 416,67 156416.67 EUR
Mesto Pezinok 1 18 583,33 18583.33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 89 950,00 89950.00 EUR
Záchranná služba 1 8 541,67 8541.67 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 15 316,67 15316.67 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 18 200,00 18200.00 EUR
Národný onkologický ústav 3 40 730,00 40730.00 EUR
Mesto Žarnovica 1 8 200,00 8200.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 61 332,50 61332.50 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 40 929,00 40929.00 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 7 275,99 7275.99 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 1 45 833,33 45833.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Implementácia Windows server licencií pre manažérsky reporting PRV Pôdohospodárska platobná agentúra 23 647,00 23647.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Multilicencia Microsoft Exchange 2016 Standard Slovak 64bit OLP NL GOV + User CAL Národný onkologický ústav 10 500,00 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multilicencia kancelárskeho balíka Microsoft Office Standard 2016 Multilanguage 32/64bit OLP NL GOV Národný onkologický ústav 14 990,00 14990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Štatistický úrad Slovenskej republiky 28 788,00 28788.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie MS SQL DataCentrum 33 609,00 33609.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microsoft Windows Licencie DataCentrum 14 367,00 14367.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Mesto Liptovský Mikuláš 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Serverové licencie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multilicencia Microsoft Exchange 2019 Standard Slovak 64bit OLP NL GOV User CAL (s možnosťou downgrade-u na Multilicencia Microsoft Exchange 2016 Standard Slovak 64bit OLP NL GOV User CAL) Národný onkologický ústav 18 200,00 18200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Windows Server 2019 a CAL 2019 TT-IT, s.r.o. 20 730,00 20730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MS Office Standard 2019 OLP NL WIN Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 13 800,00 13800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microsoft Office Standart 2019 OLP NL Gov Mesto Považská Bystrica 4 350,00 4350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky balík Office 2019 Standard SK pre štátne organizácie Mestská časť Bratislava - Ružinov 55 008,00 55008.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Windows Server Datacentrum Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 104 605,00 104605.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka licencií v rámci Multilicenčného programu Microsoft Product and Services Agreement Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 96 000,00 96000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Štatistický úrad Slovenskej republiky 22 003,20 22003.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
MS Office Standard 2019 OLP NL WIN Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 9 550,00 9550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 27 688,00 27688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 27 688,00 27688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multilicencia kancelárskeho balíka Office Mesto Pezinok 31 200,00 31200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Slovenská agentúra životného prostredia 7 242,61 7242.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Štatistický úrad Slovenskej republiky 20 588,40 20588.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Windows 10 Enterprise LTSB upgrade Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 100 800,00 100800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
1. Microsoft Visual Studio MSDN – predĺženie o 2 roky – Software Assurance (SA): Produkt: MOL NL GOVT MS Visual Studio Professional w/MSDN SA Qualified2. Microsoft Visual Studio MSDN – nové licencie + SA na 2 rokyProdukt: MOL NL GOVT MS Visual Studio Professional w/MSDN LicSAPk OLP Qualified IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 7 635,00 7635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft servre Pôdohospodárska platobná agentúra 68 160,00 68160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 119 322,00 119322.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 48 ks licencií Microsoft Windows Server Datacenter Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 20 500,00 20500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Exchange Záchranná služba 12 461,60 12461.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka licencii Microsoft Úrad pre reguláciu hazardných hier 104 644,48 104644.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
MS Office Standard 2019 WIN Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 13 370,00 13370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup softvérových licencií Mesto Žarnovica 12 727,03 12727.03 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multilicencia kancelárskeho balíka Microsoft Office 2019 Standard (minimálna funkčná špecifikácia) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 113 841,00 113841.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Project Standard 2019 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 320,00 4320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multilicencia kancelárskeho balíka Office 2019 Professional Plus OLP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 139 687,50 139687.5 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Kobzík
Adresa:
Staničná 343/35 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
A|K|K|L advokáti s.r.o.
Adresa:
Miletičova 5 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Meno:
A|K|K|L advokáti s.r.o.
Adresa:
Grösslingová 50 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
A|K|K|L advokáti s.r.o.
Adresa:
Miletičova 5B Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.11.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×