Dodávateľ

BLUEMED s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BLUEMED s.r.o.

IČO: 51835827

Adresa: Nevädzova 17211/6E, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2021/7-PO-F7052

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Júl 2021

Záznam platný do: 21. Júl 2024

Posledná zmena: 24. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 349 736,00 EUR 6 7
2020 1 480 934,00 EUR 11 17
2021 337 387,00 EUR 9 11
2022 76 000,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 349 736,00 EUR 6 7
2020 1 480 934,00 EUR 11 17
2021 315 187,00 EUR 8 10
2022 98 200,00 EUR 3 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 604 330,00 604330.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 6 330,00 6330.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 23 869,00 23869.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 82 249,00 82249.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 126 490,00 126490.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 7 590,00 7590.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 98 600,00 98600.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 175 400,00 175400.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 128 958,00 128958.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 19 200,00 19200.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 2 34 640,00 34640.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 180 530,00 180530.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 53 900,00 53900.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 2 82 916,00 82916.00 EUR
Svet zdravia, a.s. 2 50 000,00 50000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 4 192 856,00 192856.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 23 500,00 23500.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 4 197 783,00 197783.00 EUR
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 2 78 916,00 78916.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 1 21 800,00 21800.00 EUR
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 2 54 200,00 54200.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ultrazvukový prístroj, transtorakálna, lineárna a abdominálna sonda Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 500,00 62500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Echokardiograf s 3D zobrazením srdca s 3D/4D TEE a 3D/4D TTE Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 165 000,00 165000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG rádiologické prémiovej triedy Ľubovnianska nemocnica, n. o. 129 461,00 129461.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sonda k ultrazvukovému prístroju Philips iU 22 - 1 ks Univerzitná nemocnica Bratislava 11 080,00 11080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sonda k ultrazvukovému prístroju Affiniti 70G Philips Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 600,00 7600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transezofageálna sonda Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 500,00 23500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Echokardiografické prístroje s príslušenstvom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 569 530,00 569530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pozáručný servis ultrazvukových prístrojov značky Philips Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 90 126,00 90126.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rádiologické zariadenia (Rimavská Sobota) Svet zdravia, a.s. 798 914,00 798914.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Rádiologické zariadenia Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 419 666,00 419666.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 320 250,00 320250.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Rádiologické zariadenia Vranovská nemocnica, a.s. 1 464 243,00 1464243.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Transezofageálna sonda - 1 kus Fakultná nemocnica Trnava 23 890,00 23890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lineárna a konvexná sonda Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 900,00 12900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súbor zobrazovacích zariadení pre diagnostiku COVID pacienta Národný onkologický ústav 180 600,00 180600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálne ultrazvukové prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 309 600,00 309600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG prístroje Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 159 750,00 159750.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Ultrazvukový prístroj pre účely cievnej chirurgie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 870,00 46870.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - USG prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 94 654,67 94654.67 EUR 2021 Tovary Áno 1
Echokardiografický USG systém Fakultná nemocnica Trenčín 51 458,00 51458.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 99 690,00 99690.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Sonograf pre oddelenie OIAM, Urgentný príjem, Novorodenecké oddelenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 97 233,00 97233.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Rádiologické zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 15 440,00 15440.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 133 635,00 133635.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Rádiologická zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 124 805,00 124805.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia Vranovská nemocnica, a.s. 82 100,00 82100.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 228 763,00 228763.0 EUR 2022 Tovary Áno 2
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 422 444,00 422444.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

bluemed@bluemed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 30 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Husár
Adresa:
Nevädzova 6E Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
András Breznai
Adresa:
Liliom kőz 2 Etyek 2091
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Monika Gajdošová s.r.o.
Adresa:
M.R. Štefánika 27 Pezinok 902 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.11.2018 do: 11.12.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×