Dodávateľ

Doosan Škoda Power s.r.o.

Plzeň
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 28 210 000,00 EUR 1 1
2020 29 763 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 28 210 000,00 EUR 1 1
2020 29 763 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenské elektrárne, a.s. 2 57 973 000,00 57973000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia turbín 2. bloku Atómových elektrární Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 28 210 000,00 28210000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia turbín 1. bloku Atómových elektrární Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 29 763 000,00 29763000.0 EUR 2020 Práce Nie 1http://www.doosanskodapower.com/cz/


+420378185075


adam.bajer@doosan.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Sukjoo Kang
Adresa:
Doosan House, Crawley Business Quarter Crawley RH109AD
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Youngki Lim
Adresa:
Haneulmaeul-ro 65 Ilsandong-gu, Goyang-Si, Gyeonggi-do 701-306
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Seung Woo Sohn
Adresa:
Naruteo-ro 4-gil 61 Seocho-gu, Soul 320-501
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hongook Park
Adresa:
Myeongil-ro 172 Gangdong-gu, Soul 104-1205
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jinwon Mok
Adresa:
Bdong 704ho Seongnam-si, Gyeonggi-do, Seongnam-daero, Bundang-gu 13 596
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Marec 2020
Záznam do:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Šmondrk
Adresa:
Jižní 39 Plzeň - Újezd 31200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Záznam do:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Byoungman Kim
Adresa:
311dong 1203ho Seongnam-si, Gyeonggi-do, Junganggongwon-ro, Bundang-gu 13 588
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Marec 2020
Záznam do:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaehwan Lim
Adresa:
501-806 Jugong APT, Samseong-ro 4-gil 17 Gangnam-gu, Soul 06329
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2018
Záznam do:
6. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Chulwoong Park
Adresa:
K Beránku 6 Praha 4 - Modřany 14300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Február 2019
Záznam do:
6. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Youngsun Choe
Adresa:
#109-2702 Raemian Firstige Apt., Bampo-daero 275 Seocho-gu, Soul 06547
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2018
Záznam do:
6. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Košacký
Adresa:
Kopřivnická 617 Praha 9 - Letňany 19900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Záznam do:
21. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Youngsun Choe
Adresa:
#109-2702 Raemian Firstige Apt., Bampo-daero 275 Seocho-gu, Soul 06547
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2018
Záznam do:
25. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Heung-Gweon Park
Adresa:
Samsung Riversweet, Apt. 103-1601 Soul 140-720
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Záznam do:
20. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ik-Han Do
Adresa:
Sagajeong-ro, Apt. 102-1601 148 Soul - Dongdaemun-gu 02508
Krajina:
Kórejská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Záznam do:
20. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Suché Mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 6.03.2020 do: 4.03.2021

StiahniZáznam platný od: 21.02.2019 do: 6.03.2020

StiahniZáznam platný od: 25.04.2018 do: 21.02.2019

StiahniZáznam platný od: 20.04.2018 do: 25.04.2018

StiahniZáznam platný od: 16.08.2017 do: 20.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×