Dodávateľ

BECO, spol. s r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BECO, spol. s r.o.

IČO: 44629281

Adresa: Dolné Rudiny 1, Žilina

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1240

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. September 2019

Záznam platný do: 19. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 403 746,00 EUR 1 1
2020 1 719 713,00 EUR 7 7
2021 80 948,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 403 746,00 EUR 1 1
2020 1 719 713,00 EUR 7 7
2021 80 948,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 206 630,00 206630.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 750 628,00 750628.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 65 653,00 65653.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 80 948,00 80948.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 221 007,00 221007.00 EUR
Obec Oravská Polhora 1 403 746,00 403746.00 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 176 152,00 176152.00 EUR
Žilinská teplárenská, a.s. 1 299 643,00 299643.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora na biomasu Obec Oravská Polhora 448 411,00 448411.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia technológie hlavnej výmenníkovej stanice v Nem. sv. Cyrila a Metoda Univerzitná nemocnica Bratislava 358 695,00 358695.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17. Žilinská teplárenská, a.s. 799 014,00 799014.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 006 367,00 1006367.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia plynovej kotolne Spojenej školy v Banskej Bystrici Spojená škola Banská Bystrica 176 152,00 176152.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica – vysunuté pracovisko Brezno – rekonštrukcia plynovej kotolne – udržiavacie práce Sociálna poisťovňa, ústredie 33 680,00 33680.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov – rekonštrukcia plynovej kotolne – udržiavacie práce Sociálna poisťovňa, ústredie 31 973,00 31973.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Sanácia sociálnych priestorov v budove Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 256 623,00 256623.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava- nová zákazka Ekonomická univerzita v Bratislave 80 948,00 80948.0 EUR 2021 Služby Nie 1

beco@beco.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 12 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Padala
Adresa:
Revolučná 5 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Heger
Adresa:
Na Troskách 3 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×