Dodávateľ

BCF ENERGY, s. r. o

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BCF ENERGY, s. r. o.

IČO: 51966255

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/6-PO-F715

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Jún 2019

Záznam platný do: 25. Jún 2022

Posledná zmena: 18. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 2 266 419,14 EUR 19 19
2020 3 525 381,10 EUR 56 56
2021 150 812,81 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 2 266 419,14 EUR 19 19
2020 3 525 381,10 EUR 56 56
2021 150 812,81 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 47 352,40 47352.40 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 61 232,80 61232.80 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 1 185 002,00 1185002.00 EUR
Mesto Rajec 1 199 121,74 199121.74 EUR
Mesto Dobšiná 1 62 329,00 62329.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 130 000,00 130000.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 60 022,09 60022.09 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 2 74 445,15 74445.15 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 35 992,11 35992.11 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 250 479,53 250479.53 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 101 911,06 101911.06 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 14 834,17 14834.17 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 279 518,00 279518.00 EUR
Slovenský stolnotenisový zväz 1 36 847,50 36847.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 45 154,49 45154.49 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 60 186,52 60186.52 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 18 333,31 18333.31 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 237 828,56 237828.56 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 1 34 413,23 34413.23 EUR
Obec Korňa 1 29 681,03 29681.03 EUR
Obec Štiavnik 2 172 693,93 172693.93 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 1 28 283,30 28283.30 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 49 676,45 49676.45 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 1 7 438,00 7438.00 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 53 740,64 53740.64 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 94 835,05 94835.05 EUR
Mesto Hriňová 1 59 766,21 59766.21 EUR
Hotelová akadémia 1 12 322,84 12322.84 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 1 385 805,00 385805.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 119 852,74 119852.74 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 4 845 100,00 845100.00 EUR
Poliklinika Tehelná, a.s. 1 54 369,93 54369.93 EUR
Obec Dobrá Voda 1 36 378,24 36378.24 EUR
Mesto Turany 1 25 188,19 25188.19 EUR
Mesto Šahy 1 73 321,74 73321.74 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 33 560,63 33560.63 EUR
Mesto Gelnica 1 75 871,18 75871.18 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 1 68 047,23 68047.23 EUR
Hlavný banský úrad 1 11 544,29 11544.29 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 15 170,84 15170.84 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 11 752,41 11752.41 EUR
Social. Trans, n.o. 1 11 086,67 11086.67 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 1 23 374,00 23374.00 EUR
Základná škola s materskou školou 1 11 521,31 11521.31 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 1 28 346,18 28346.18 EUR
Základná škola - Grundschule Medzev 1 17 135,88 17135.88 EUR
Gymnázium bilingválne 1 12 384,69 12384.69 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 1 7 741,57 7741.57 EUR
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 1 91 731,35 91731.35 EUR
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 1 4 629,87 4629.87 EUR
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 1 10 525,85 10525.85 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 1 15 155,80 15155.80 EUR
Základná škola s materskou školou 1 12 493,64 12493.64 EUR
MŠ Šafáriková 1 11 454,84 11454.84 EUR
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 1 13 951,39 13951.39 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 42 912,49 42912.49 EUR
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 1 16 666,08 16666.08 EUR
Základná škola 1 11 328,61 11328.61 EUR
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 1 11 762,68 11762.68 EUR
Diagnostické centrum 1 12 283,92 12283.92 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 1 3 851,45 3851.45 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 1 57 181,51 57181.51 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 1 5 189,85 5189.85 EUR
Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 1 4 792,72 4792.72 EUR
TECHNOTUR s.r.o. 1 244 530,00 244530.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 18 411,27 18411.27 EUR
Spojená škola internátna 2 24 789,40 24789.40 EUR
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 1 17 976,50 17976.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 479 908,00 479908.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 185 002,00 1185002.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na 24 mesiacov (1.1.2020 - 31.12.2021) ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 125 000,00 125000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Diagnostické centrum 16 088,16 16088.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Turany 32 000,00 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 51 300,00 51300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2020,2011) Hlavný banský úrad 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 21 960,00 21960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Korňa 35 755,02 35755.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 10 390,00 10390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2020 Spojená škola internátna 16 800,00 16800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 132 200,00 132200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 62 000,00 62000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 43 558,62 43558.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 16 680,00 16680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 30 960,00 30960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 17 000,00 17000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Poliklinika Tehelná, a.s. 75 000,00 75000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rusovce 56 265,00 56265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 137 630,97 137630.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 81 120,00 81120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 125 727,00 125727.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Slovenský stolnotenisový zväz 45 000,00 45000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 250 000,00 250000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 14 846,00 14846.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 39 000,00 39000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie obcí Košice - okolie Regionálne združenie obcí Košice - okolie 385 805,00 385805.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Štiavnik 113 000,00 113000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 16 500,00 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 52 000,00 52000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Štiavnik 113 000,00 113000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 91 622,00 91622.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2021 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 120 000,00 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 48 000,00 48000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2021 Národné rehabilitačné centrum 136 440,21 136440.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 6 138,86 6138.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 6 479,82 6479.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 45 000,00 45000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 165 000,00 165000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie energií EKO - podnik verejnoprospešných služieb 826 844,00 826844.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Hronovce 75 752,02 75752.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 70 000,00 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 37 440,00 37440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2021 Spojená škola internátna 16 395,00 16395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dobšiná Mesto Dobšiná 62 329,00 62329.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 130 000,00 130000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 147 843,00 147843.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých 27 468,00 27468.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 5 760,00 5760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2021 Mesto Gelnica 98 930,00 98930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Laborecká 66, Humenné 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny. Základná škola - Grundschule Medzev 22 000,00 22000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 13 900,00 13900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola s materskou školou 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 16 000,00 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 5 700,00 5700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Bystričany 17 500,00 17500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov - Smaragd 35 000,00 35000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Šahy 108 630,66 108630.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2021 Akadémia umení v Banskej Bystrici 45 000,00 45000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 55 000,00 55000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MŠ Šafáriková 14 800,00 14800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 22 000,00 22000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022 TECHNOTUR s.r.o. 1 747 730,00 1747730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Hriňová 80 000,00 80000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Social. Trans, n.o. 13 971,30 13971.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2021 Vysoká škola výtvarných umení 75 000,00 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 45 306,52 45306.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Zariadenie pre seniorov Prievidza 90 000,00 90000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 138 000,00 138000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 184 560,87 184560.87 EUR 2021 Tovary Nie 1

mpacova@bcf.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 74 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Erika Karová
Adresa:
Bernolákova 17 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Tonhauser
Adresa:
Morovnianska cesta 38 Handlová 972 51
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2019
Záznam do:
18. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ján Vinarčík
Adresa:
Pod Rybou 5 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.05.2019 do: 18.12.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×