Dodávateľ

abaWood, s.r.o.

Sládkovičovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: abaWood, s.r.o.

IČO: 51312832

Adresa: Fučíkova 460, Sládkovičovo

Registračné číslo: 2019/3-PO-F114

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Marec 2019

Záznam platný do: 20. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 24 307,00 EUR 7 7
2021 41 082,67 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 24 307,00 EUR 7 7
2021 41 082,67 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 480,00 480.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 6 083,33 6083.33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 680,00 680.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 13 496,00 13496.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 541,67 1541.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 5 416,67 5416.67 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 160,00 1160.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 1 080,00 1080.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 4 416,67 4416.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 550,00 550.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 6 100,00 6100.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 10 883,33 10883.33 EUR
Obec Marcelová 1 2 915,00 2915.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 3 962,00 3962.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 6 625,00 6625.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stoličky s pultíkom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 200,00 6200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s podrúčkami Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 849,50 849.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno technické vybavenie čakárne Obec Marcelová 8 541,41 8541.41 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 200,00 9200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Kancelárske kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 801,00 801.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 22 187,00 22187.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lavice s operadlom Nemocnica svätého Michala, a. s. 6 115,50 6115.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čalúnený kancelársky nábytok Nemocnica svätého Michala, a. s. 10 997,31 10997.31 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lavice do čakárne s plastovým sedákom a plastovým operadlom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 230,00 7230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a taburet Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuchynská linka a zariadenie do oddychovej miestnosti Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 067,00 8067.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová s medzistenou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 400,00 8400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 083,22 1083.22 EUR 2021 Tovary Áno 1
Šatníkové skrine Stredná priemyselná škola 11 138,50 11138.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 200,00 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 26 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×