Dodávateľ

MORAtechnik, s.r.o.

Moravany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MORAtechnik, s.r.o.

IČO: 46727183

Adresa: Moravany 3, Moravany

Registračné číslo: 2020/11-PO-F5051

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. November 2020

Záznam platný do: 24. November 2023

Posledná zmena: 16. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 8 849,00 EUR 1 1
2021 43 851,83 EUR 12 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 8 849,00 EUR 1 1
2021 43 851,83 EUR 12 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 999,17 999.17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 376,00 376.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 8 849,00 8849.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 290,83 290.83 EUR
Mesto Pezinok 1 8 325,00 8325.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 6 467,50 6467.50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 1 475,00 1475.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 1 523,33 1523.33 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 10 079,00 10079.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 1 666,00 1666.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 12 650,00 12650.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Germicídny žiarič Trenčiansky samosprávny kraj 10 986,62 10986.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na aerosólovú dezinfekciu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 12 700,00 12700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič, zatvorený Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 957,60 2957.6 EUR 2021 Tovary Áno 1
Mobilný germicídny žiarič, uzatvorený, ČISTIČKA VZDUCHU S UV STERILIZÁCIOU Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 10 100,00 10100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 771,00 1771.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nepriamo vyžarujúci germicídny žiarič Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 377,00 377.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič PROLUX G/SPH02 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 260,00 1260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Mesto Pezinok 13 450,00 13450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič, zatvorený Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 957,60 2957.6 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nepriamo vyžarujúci mobilný germicídny žiarič Prolux G M30WA Vojenský historický ústav 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič, zatvorený Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 646,86 3646.86 EUR 2021 Tovary Áno 1
Germicídny žiarič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 520,00 520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Radovan Lehotay
Adresa:
Moravany 3 Moravany 07203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Chuda
Adresa:
Cyrila a Metoda 3 Michalovce 07101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.10.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×