Obstarávanie

Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 870 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 870 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela: Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3. Cieľom ekologizácie je rekonštrukcia výtavného uhoľného kotla HK3 na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného tepelného výkonu kotla so zabezpečením plnenia emisných limitov, podľa Smernice EPaR č. 2010/75/EU o Priemyselných emisiách platných od 01/2016, ako aj zníženie prevádzkovej prašnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MARCUS INDUSTRY, a.s. 4 9 870 000,00 Neuvedené EUR 25. Január 2019 240173

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Apríl 2018 19. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972822/content/687228/download","filename":"Súťažné podklady VS 32 profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972822/content/687229/download","filename":"Príloha č_5 súťažných podkladov-Zmluva o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke ZÁPIS Z OBHLIADKY VS 32 (§ 48 ZVO VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ) 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984391/content/740590/download","filename":"Zápis z obhliadky VS 32 (§ 48 ZVO VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984391/content/740591/download","filename":"Príloha zápisu k obhliadke VS 32 Fotodokumentácia podľa textu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027174/content/922837/download","filename":"Ponuka Ostatné MARCUS INDUSTRY PDF A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027174/content/922838/download","filename":"Ponuka Kritériá MARCUS INDUSTRY PDFA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3 4. Február 2019 4. Február 2019 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027161/content/922821/download","filename":"Zápisnica podmienky účasti 08_08_18.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 ods. 3 ZVO 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023365/content/910526/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 3 ZVO.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027163/content/922824/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po eAukcii 28_09_18.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z otvárania ponúk 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027117/content/922751/download","filename":"Zápisnica otváranie Ostatné 28_06_18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027117/content/922759/download","filename":"Zápisnica z otvádania Kritériá 07_09_18.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027171/content/922831/download","filename":"Ponuka Ostatné SP POWER.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987812/content/759770/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 52 - Otváranie ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1028185/content/835508/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 52 - Otváranie ponúk Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií (súťažných podkladov) č. 1 (§ 48 ZVO) 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979959/content/720054/download","filename":"VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ (SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV) č_1 (§48 ZVO).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040261/content/835509/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55_2 VS 32.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027172/content/922834/download","filename":"Ponuka Ostatné PROVYKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027172/content/922836/download","filename":"Ponuka Kritériá PROVYKO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027175/content/922839/download","filename":"Ponuka Ostatné ENERGYCO PDF A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027175/content/922840/download","filename":"Ponuka Kritériá ENERGYCO PDF.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Úprava súťažných podkladov 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040289/content/835510/download","filename":"ÚPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×