Obstarávanie

Geometrický plán


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Košický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 440,00
Konečná suma(Bez DPH):
690,00
Zaplatené:
47.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71354300-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
komplet
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vyhotovenie geometrického plánu a zameranie areálu Strednej odbornej školy (vlastníctvo objednávateľa), KÚ Stráňany, okres Michalovce, obec Michalovce, LV č. 3859.; POZEMKY:; parcela C KN č. 907/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 925 m2,; parcela C KN č. 907/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2,; parcela C KN č. 907/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2,; parcela C KN č. 907/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 373 m2,; parcela C KN č. 907/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2,; parcela C KN č. 907/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2,; parcela C KN č. 907/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2,; parcela C KN č. 907/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2,; parcela C KN č. 907/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 438 m2,; parcela C KN č. 907/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 511 m2,; parcela C KN č. 907/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 955 m2,; parcela C KN č. 907/211, zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2,; parcela C KN č. 907/212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2,; parcela C KN č. 907/213, zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2,; parcela C KN č. 907/214, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2,; parcela C KN č. 907/215, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,; parcela C KN č. 907/230, ostatné plochy o výmere 609 m2.; STAVBY:; súpisné č. 3126, parcela č. 907/12, kotolňa,; súpisné č. 3126, parcela č. 907/13, pavilón učební,; súpisné č. 3126, parcela č. 907/14, pavilón telocvične,; súpisné č. 3126, parcela č. 907/15, pavilón učební,; súpisné č. 3126, parcela č. 907/16, pavilón učební,; súpisné č. 3126, parcela č. 907/17, pavilón učební,; súpisné č. 3126, parcela č. 907/18, pavilón učební a prístavba, šatne,; súpisné č. 5875, parcela č. 907/19, administratívna budova.; OSTATNÉ: oplotenie, spevnené plochy a pod.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Katastrálny zákon:, Hodnota / charakteristika: 162/1995 Z.z.; Technické vlastnosti: Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geometrických prác:, Hodnota / charakteristika: 82/1973 Zb.

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CONNECTED MEDIA s.r.o. 12 690,00 0% EUR 3. Február 2017 130412

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×