Obstarávanie

Nákup liekov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
103 661,99
Konečná suma(Bez DPH):
85 668,76
Zaplatené:
82.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33670000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka farmaceutických výrobkov podľa potrieb objednávateľa na základe objednávok a poskytovanie lekárenských služieb.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dodávateľ predloží do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, ešte pred samotným plnením zmluvy: - Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. Originál alebo overenú fotokópiu, Hodnota / charakteristika: Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Ambroxol sir. R05CB06 per os 15mg/5ml, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: Biperidén N04AA02 per os 2 mg , Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8850; Technické vlastnosti: Buspiron N05BE01 per os 10 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12000; Technické vlastnosti: Cinolazepam N05CD13 per os 40 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3000; Technické vlastnosti: Ciprofloxacín J01MA02 per os 500 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Diazepam N05BA01 per os 5 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10000; Technické vlastnosti: Diazepam N05BA01 per os 10 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10000; Technické vlastnosti: Diazepam N05BA01 paren. 10x2 ml/10 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3000; Technické vlastnosti: Haloperidol N05AD01 parent. 50 mg/ml, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: Haloperidol N05AD01 per os 1,5 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27500; Technické vlastnosti: Haloperidol N05AD01 inj 5 mg/ml, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Hydroxyzín N05BB01 per os 25 mg , Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20550; Technické vlastnosti: Chlórprotixén N05AF03 per os 15 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38790; Technické vlastnosti: Chlórprotixén N05AF03 per os 50 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25290; Technické vlastnosti: Infusio natrii chlorati 0,9% B05BB01 paren. 500ml, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Jox R02AA aer ora 30ml, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 84; Technické vlastnosti: Karbamazepín N03AF01 per os 300 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4700; Technické vlastnosti: Klozapín N05AH02 per os 25 mg , Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16200; Technické vlastnosti: Klozapín N05AH02 per os 100 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28800; Technické vlastnosti: Kyselina valproová N03AG01 per os 500 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2130; Technické vlastnosti: Levomeprom. N05AA02 per os 25 mg , Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24650; Technické vlastnosti: Levomeprom. N05AA02 inj 25 mg , Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1290; Technické vlastnosti: Lítium N05AN01 per os 300 mg , Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6000; Technické vlastnosti: Metamizol N02BB02 per os 500 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8700; Technické vlastnosti: Prometazín R06AD02 per os 25 mg , Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32280; Technické vlastnosti: Risperidón N05AX08 per os 1 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15000; Technické vlastnosti: Risperidón N05AX08 per os 2 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8400; Technické vlastnosti: Sertralin N06AB06 per os 50 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5376; Technické vlastnosti: Teofylín R03DA04 per os 200 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5650; Technické vlastnosti: Tianeptín N06AX14 per os 12,5 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35280; Technické vlastnosti: Tiaprid N05AL03 per os 100 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35350; Technické vlastnosti: Tiopental N01AF03 paren. 1x0,5 g, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 620; Technické vlastnosti: Nadroparín B01AB06 s.c. 0,6ml, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 290; Technické vlastnosti: Kvetiapín N05AH04 per os 25mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9540; Technické vlastnosti: Oxazepam N05BA04 per os 10mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13160; Technické vlastnosti: Tiamín A11DA01 per os 50 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5820; Technické vlastnosti: Kyselina listová B03BB01 per os 10 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11820; Technické vlastnosti: Železo,iné kombinácie B03AE per os komb., Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5600; Technické vlastnosti: Amoxicilín a inh.bet. J01CR02 per os 625 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1323; Technické vlastnosti: Klomipramín N06AA04 per os 25 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2970; Technické vlastnosti: Kys.acetylsalicylová B01AC06 per os 100 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8680; Technické vlastnosti: Sulfamet. a trimetop. J01EE01 per os 480 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2960; Technické vlastnosti: Zuklopentixol N05AF05 inj 1 ml/200 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Ost. antihistaminiká R06AX per os 2 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 840; Technické vlastnosti: Itoprid hydrochlorid A03FA07 per os 50 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1240; Technické vlastnosti: Guajfenezín R085CA03 per os 200 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3270; Technické vlastnosti: Fytomenadión B02BA01 per os 5 ml 20 mg/ ml, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 124; Technické vlastnosti: Pankreatín A09AA02 per os 220 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3960; Technické vlastnosti: Paracetamol N02BE01 per os 500 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6504; Technické vlastnosti: Mesalazín A07EC02 per os 500 mg , Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Chlórpromazín N05AA01 parent. 5 ml 25 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 910; Technické vlastnosti: Perindopril arginín C09AA04 per os 5 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2250; Technické vlastnosti: Perindopril arginín C09AA04 per os 10 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2460; Technické vlastnosti: Klonazepam N03AE01 per os 2 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10200; Technické vlastnosti: Klonazepam N03AE01 per os 0,5 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20250; Technické vlastnosti: Nafazolin R01AA08 aer nas 0,50%, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 96; Technické vlastnosti: Trospium chlorid G04BD09 per os 15 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1800; Technické vlastnosti: Butamirát R05DB13 per os 4/100 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 66; Technické vlastnosti: Cefuroxim J01DC02 per os 500 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 930; Technické vlastnosti: Nifuroxazid A07AX03 per os 200 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4368; Technické vlastnosti: Piracetam N06BX03 per os 1200 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2760; Technické vlastnosti: Suxametónium M03AB01 paren. 100 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250; Technické vlastnosti: Alprazolam N05BA12 per os 0,25 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45000; Technické vlastnosti: Venlafaxín N06AX16 per os 75 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: Venlafaxín N06AX16 per os 150 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2400; Technické vlastnosti: Citalopram N06AB04 per os 20 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5000; Technické vlastnosti: Nadroparín B01AB06 s.c. 0,4 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Infusio glucosi 5% B05BA03 paren. 500 ml, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Zolpidem N05CF02 per os 10 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8200; Technické vlastnosti: Famotidín HLA02BA03 per os 20 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3900; Technické vlastnosti: Furosemid C03CA01 per os 40 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5500; Technické vlastnosti: Metoprolol C07AB02 per os 50 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6000; Technické vlastnosti: Laktulóza A06AD11 per os 500 ml, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Mirtazapín N06AX11 per os 15 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3600; Technické vlastnosti: Escitalopram per os 10 mg , Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11200; Technické vlastnosti: Olanzapín per os 5 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9800; Technické vlastnosti: Olanzapín per os 10 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18200; Technické vlastnosti: Kvetiapín per os 200 mg ŠUKL kód 7962, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4200; Technické vlastnosti: Kvetiapín per os 300 mg ŠUKL kód 7976, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2100; Technické vlastnosti: Kvetiapín per os 200 mg ŠUKL kód 30411, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15600; Technické vlastnosti: Kvetiapín per os 300 mg ŠUKL kód 30416, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5400; Technické vlastnosti: Amisulprid per os 200mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2100; Technické vlastnosti: Ziprasidón per os 40 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450; Technické vlastnosti: Aripiprazol per os 15 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1400; Technické vlastnosti: Vortioxetin per os 10 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2660; Technické vlastnosti: Agomelatín per os 25 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1960; Technické vlastnosti: Risperidón parent. 37,5 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Paliperidon palmitát parent. 100 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Monohydrát olanzapín pamoátu parent. 300 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Monohydrát olanzapín pamoátu parent. 405 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Aripiprazol parent. 400 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Trazodon per os 150 mg, Jednotka: (amp/tbl/ks/lag), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15600

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE s.r.o. 3 94 235,64 10% EUR 6. Apríl 2017 135297

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×