Obstarávanie

Oprava kamenného múru na ceste III/2076; km 1,195 – 1, 240


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
149 828,00
Konečná suma(Bez DPH):
149 828,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavby poškodeného múru na úseku cesty III/2076, km 1,195-1,240 v katastrálnom území obce Terchová.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 4 149 828,00 Neuvedené EUR 20. Marec 2019 240904

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036932/content/818940/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a posúdenia splnenia podmienok účasti 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029958/content/928289/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk a posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029958/content/928290/download","filename":"vyhodnotenie ostatných požiadaviek.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029958/content/928306/download","filename":"Príloha zápisnice č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady PD a VV 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818929/download","filename":"00_TEXTOVÁ ČASŤ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818930/download","filename":"00_vrchny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818931/download","filename":"01_rozpiska TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818932/download","filename":"01_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818933/download","filename":"01_VÝKRESOVÁ ČASŤ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818934/download","filename":"02_POLOHOPISNÁ A VÝŠKOPISNÁ SITUÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818935/download","filename":"02_prehladna situacia, sirsie vztahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818936/download","filename":"03_vykres prenosneho DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818937/download","filename":"04_vykres prenosneho DZ pocas prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033307/content/818938/download","filename":"VV - Oprava kamenného múru na ceste III_2076.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady a návrh ZOD 18. September 2018 17. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033306/content/812283/download","filename":"Manual_pre_vyplnenie_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033306/content/812284/download","filename":"návrh ZOD Príloha C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033306/content/812285/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 zákona o VO 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013394/content/892344/download","filename":"info_vysledok_profil_55_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke link na registráciu záujemcu v systéme EVO resp. k verejným dokladom zákazky 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034889/content/818939/download","filename":"link k registrácií resp. k verejným dokladom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Oprava kamenného múru na ceste III/2076; km 1,195 – 1, 240 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020849/content/906559/download","filename":"CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020849/content/906569/download","filename":"ponuka profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020849/content/906570/download","filename":"138-Oprava_kamenneho_muru - Erpos.pdf"}]
Zmluva Oprava kamenného múru na ceste III/2076; km 1,195 – 1, 240 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029949/content/928273/download","filename":"031-ZOD - FIRESTA-Fišer18810368630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029949/content/928275/download","filename":"Rozpočet Príloha č. 1 ZOD.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029949/content/928293/download","filename":"RPVS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Oprava kamenného múru na ceste III/2076; km 1,195 – 1, 240 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020851/content/906574/download","filename":"EUROSTAVBY ponuka - profil.rar"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a posúdenia splnenia podmienok účasti 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020840/content/906552/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účastikam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020840/content/906591/download","filename":"vyhodnotenie ostatných požiadaviek.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Oprava kamenného múru na ceste III/2076; km 1,195 – 1, 240 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020861/content/906583/download","filename":"Firesta.rar"}]
Ponuky uchádzačov Oprava kamenného múru na ceste III/2076; km 1,195 – 1, 240 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020856/content/906579/download","filename":"Omos ponuka.rar"}]
Správa o zákazke Správa zákazke podľa § 24 zákona o VO 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029954/content/928281/download","filename":"sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020838/content/906547/download","filename":"zspisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Oprava kamenného múru na ceste III/2076; km 1,195 – 1, 240 21. Marec 2019 21. Marec 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×