Obstarávanie

Balené majonézové šaláty lahôdkové


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
40 522,00
Konečná suma(Bez DPH):
28 140,25
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15890000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok v zmysle objednávok a špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Spracované potraviny určené osobám na konzumáciu v súlade s požiadavkami na ich výrobu, skladovanie a dovoz.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 6. Iný nešpecifikovaný tovar, ak vyvstane potreba jeho nákupu, nepresahujúci 10% hodnoty zmluvy (cena podľa cenníka dodávateľa platného ku dňu uzavretia zmluvy)., Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Vajíčkový šalát, balenie 140g až 150g, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Parížsky šalát, balenie 140g až 150g, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Vlašský šalát , balenie 140g až 150g, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Treska v majonéze, balenie 140g, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5. Aspiková miska, balenie 150g, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15000, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RYBA Košice spol. s r.o. 1 33 768,30 20% EUR 13. December 2017 152733

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×