Obstarávanie

Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
498 820,00
Konečná suma(Bez DPH):
498 820,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45111000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia opravy mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov v správe SSÚD Prešov. Každý most mostného objektu bude opravovaný samostatne. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 6 498 820,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 241373

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903523/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903524/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903525/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903526/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903527/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903528/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK-Úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903529/download","filename":"Poradie uchádzačov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Marec 2019 27. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031041/content/930696/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií I 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021589/content/807538/download","filename":"6-13 DOKUMENTÁCIA NA PONUKU O VÝKAZ VÝMER OPRAVA MOSTA EV. Č. 06810-001 CEZ POTOK, PRIVÁDZAČ D1 PREŠOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021589/content/807539/download","filename":"Vysvetlenie informácií I. Fin.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825830/download","filename":"Príl.č. 1 k časti B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825831/download","filename":"Priloha c. 1 k casti B.2 Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825832/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825833/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825834/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument word.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825835/download","filename":"Sutazne podklady- Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825836/download","filename":"2514_A_Presov_Sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825837/download","filename":"2514_B_Presov_Prehaldna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825838/download","filename":"2514_C_Presov_koordinacna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825839/download","filename":"2514_101-00_01_Presov_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825840/download","filename":"2514_101-00_02_Presov_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825841/download","filename":"2514_101-00_03_Presov_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825842/download","filename":"2514_101-00_Presov_TITUL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825843/download","filename":"2514_101-00_Presov_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825844/download","filename":"2514_201-00_01_Presov_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825845/download","filename":"2514_201-00_02_Presov_Prehladny_vykres-jestvujuci_stav_buracie_prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825846/download","filename":"2514_201-00_03_Presov_Prehladny_vykres-novy_stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825847/download","filename":"2514_201-00_04_Presov_Tvar_a_vystuz_vyrovnavacieho_betonu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825848/download","filename":"2514_201-00_05_Presov_Tvar_a_vystuz_rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825849/download","filename":"2514_201-00_06_Presov_Odvodnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825850/download","filename":"2514_201-00_07_Presov_Zvodidlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825851/download","filename":"2514_201-00_08_Presov_Zabradlie_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825852/download","filename":"2514_201-00_09_Presov_MZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825853/download","filename":"2514_201-00_10_Presov_Kotvenie_stlpu_verejneho _osvetlenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825854/download","filename":"2514_201-00_11_Presov_Terenne_upravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825855/download","filename":"2514_201-00_Presov_TITUL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825856/download","filename":"2514_201-00_Presov_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825857/download","filename":"2514_601-01_01_Presov_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825858/download","filename":"2514_601-01_02_1_Presov_SITUACIA-DOCASNA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825859/download","filename":"2514_601-01_02_2_Presov_SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825860/download","filename":"2514_601-01_Presov_TITULNY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825861/download","filename":"2514_601-02_01_Presov_Technicka_sprava_z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825862/download","filename":"2514_601-02_02_1_Presov_.SITUACIA-DEF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825863/download","filename":"2514_601-02_02_2_Presov_SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825864/download","filename":"2514_601-02_02_3_Presov_OSV STOZIAR US-OD 10P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825865/download","filename":"2514_601-02_02_4_Presov_VZOROVE REZY KABEL RYHOU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825866/download","filename":"2514_601-02_Presov_TITULNY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825867/download","filename":"2514_651-00_01_Presov_TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825868/download","filename":"2514_651-00_02_Presov_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825869/download","filename":"2514_651-00_03_Presov_Ulozenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825870/download","filename":"2514_651-00_04_Presov_SchPlan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825871/download","filename":"2514_651-00_Presov_Obalka_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825872/download","filename":"2514_Presov_D_Pisomnosti_a_vykresy_objektov_TITUL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825873/download","filename":"2514_Presov_D_Pisomnosti_a_vykresy_objektov_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825874/download","filename":"2015_02_13_rokovanie_zaznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825875/download","filename":"2514_E_Presov_DOKLADY_TITUL_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825876/download","filename":"2514_E_Presov_DOKLADY_ZP_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825877/download","filename":"Vyj. OSVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825878/download","filename":"A_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825879/download","filename":"B_vyjadrenie spracov podzemnych inz.sieti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825880/download","filename":"C_protokol urcenia suradnic.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825881/download","filename":"D_ucelove mapovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825882/download","filename":"Dokumentacia meracskych prac_OBSAH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825883/download","filename":"2514_K_Presov_PBOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825884/download","filename":"2514_O_Presov_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825885/download","filename":"2514_Presov_TITUL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825886/download","filename":"2514_Presov_ZP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií II 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000113/content/836553/download","filename":"Vysvetlenie Informácií II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000113/content/836558/download","filename":"2018 10 16 MANUÁL UCHÁDZAČ.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov 25. Marec 2019 25. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030554/content/929399/download","filename":"ZM_2019_0091_podpisana verzia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×