Obstarávanie

Obstaranie kompostérov v Moldave nad Bodvou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
130 085,16
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39234000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
950.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Kompostéry určené na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Materiálové prevedenie kompostéra, Hodnota / charakteristika: Použitý materiál musí obsahovať min. 50%-ný podiel recyklovateľnej zložky (napr. recyklovaného vysokohustotného polyetylénu), materiál musí byť UV stabilizovaný, teplota stabilizovania -40°C až +80 °C; Technické vlastnosti: Tvar a typ kompostéra, Hodnota / charakteristika: Uzatvárateľná plastová nádoba kónického – pyramidálneho tvaru pre ľahšie vyprázdňovanie v dolnej časti kompostéra; Technické vlastnosti: Dno kompostéra, Hodnota / charakteristika: Nádoba bez dna pre zabezpečenie styku s pôdou; Technické vlastnosti: Vetracie otvory pre cirkuláciu vzduchu a vlhkosti na každej strane kompostéra, Hodnota / charakteristika: Kompostér musí mať zabezpečený dostatočný počet bočných vetracích otvorov pre cirkuláciu vzduchu a vlhkosť; Technické vlastnosti: Požiadavka na dodávku, Hodnota / charakteristika: Súčasťou dodávky každého kompostéra musia byť návody na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie v slovenskom (alt. českom) jazyku; Technické vlastnosti: Požiadavky na manipuláciu a životnosť, Hodnota / charakteristika: Nadpriemerná stabilita kompostérov s jednoduchou montážou a demontážou a nadpriemerná životnosť kompostéra so zárukou na minimálne 10 rokov; Technické vlastnosti: Systém vetrania zabraňujúci upchávaniu vetracích otvorov biologickým materiálom na vnútorných stranách kompostéra, Hodnota / charakteristika: Požaduje sa minimálne 80 % plochy vnútorných stien; Technické vlastnosti: Systém vyberania kompostu, Hodnota / charakteristika: Umožnený po celom obvode kompostéra v dolnej časti celej šírke steny; Technické vlastnosti: Vrchný kryt kompostéra na pántoch pre pohodlné plnenie kompostéra, Hodnota / charakteristika: Požaduje sa; Technické vlastnosti: Poistka proti samovoľnému otvoreniu vrchného krytu, napr. vplyvom vetra, Hodnota / charakteristika: Požaduje sa; Technické vlastnosti: Farba kompostéra, Hodnota / charakteristika: zelená

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kompostér na recykláciu biologického odpadu v exteriéri, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 950; Technické vlastnosti: Objem kompostéra, Jednotka: l, Minimum: 800, Maximum: 1000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Minimálna hrúbka steny kompostéra, Jednotka: mm, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Minimálna váha kompostéra, Jednotka: kg, Minimum: 21, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Podiel recyklovateľnej zložky v materiáli, Jednotka: %, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Teplota UV stabilizovania, Jednotka: °C, Minimum: -40, Maximum: +80, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmer základne, Jednotka: priemer, Minimum: , Maximum: 1320, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výška, Jednotka: mm, Minimum: 950, Maximum: 1100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Záruka, Jednotka: rok, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT a.s. 3 0,00 0% EUR 11. Jún 2018 163238

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×