Obstarávanie

Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
384 958,00
Konečná suma(Bez DPH):
331 664,00
Zaplatené:
86.15%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215100-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania sú nasledovné práce: - rámci rekonštrukcie budov sa vykonajú nasledovné práce: -zvýšenie atiky stavebných objektov SO-01 a SO-02 -tepelná izolácia strešného plášťa objektov SO-01 a SO-02 tepelnoizolačnými doskami EPS -izolácia strešnej konštrukcie objektov SO-01 a SO-02 hydroizolačnou fóliou na báze PVC -výplňové prvky strojovne výťahov sú navrhnuté z bielej plastovej konštrukcie (okná, dvere) -vonkajšie plochy budú omietnuté fasádnou omietkou bielej farby -zastrešenie exteriérovej chodby bude opatrené novou elektroinštaláciou osvetlenia -vonkajšie prostredie exteriérovej chodby bude osvetlené novými LED svietidlami -nová dažďová kanalizácia exteriérovej chodby z PVC rúr o priemeru DN 160 -vetracie komínky strechy z mPVC -nové odvetrávacie plastové prvky kanalizácie - PVC 140 hlavica ventilačná -klampiarske výrobky z farebného pozinkovaného plechu - žľaby, kotlíky, odpadové potrubia, oplechovanie atiky -bleskozvod a uzemnenie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AB-STAV s.r.o. 6 331 664,00 Neuvedené EUR 22. August 2019 257390

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení SPÚ 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053761/content/978879/download","filename":"Zápisnica SPU.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. August 2019 6. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051158/content/972632/download","filename":"Info o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 10. Jún 2019 10. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953089/download","filename":"1. celková situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953090/download","filename":"2. SO-01 pôdorys strechy - jestv. stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953091/download","filename":"3. SO-01 pôdorys exteriérovej chodby, rez A-A´ - jestv. stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953092/download","filename":"4. SO-01 pôdorys zastrešenia hlavného vchodu - jestv. stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953093/download","filename":"5. SO-01 pohľad na hlavný vchod, rez B-B´ - jestv. stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953094/download","filename":"6. SO-01 pôdorys strojovne výťahu (_M_, _N_), rez MN-MN´ - jestv. stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953095/download","filename":"7. SO-01 pohľad MN1, MN2 - jestv. stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953096/download","filename":"8. SO-01 pôdorys strojovne výťahu (_L_), rez L-L´, pohľady- jestv.stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953097/download","filename":"9. SO-01 pôdorys stro. VZT zariadenia (_G1_), rez G1-G1´ - jestv. st..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953098/download","filename":"10. SO-01 pôdorys strechy - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953099/download","filename":"11. SO-01 rez A-A´ - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953100/download","filename":"12. SO-01 rez B-B´, rez C-C´ - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953101/download","filename":"13. SO-01 pôdorys strojovne výťahu (_M_, _N_), rez MN-MN´ - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953102/download","filename":"14. SO-01 pôdorys strojovne výťahu (_L_), rez L-L´ - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953103/download","filename":"15. SO-01 technické riešenie atiky - pôdorys - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953104/download","filename":"16. SO-02 pôdorys strechy, rez A-A´ - jestv. stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953105/download","filename":"17. SO-02 pôdorys strechy, rez A-A´ - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953106/download","filename":"18. SO-02 technické riešenie atiky - pôdorys - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953107/download","filename":"19. výpis okien a dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953108/download","filename":"20. výpis okien a dverí_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953109/download","filename":"21. výpis okien a dverí_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953110/download","filename":"22. výpis okien a dverí_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953111/download","filename":"Obal architektúra SO-01, -02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953112/download","filename":"Zoznam príloh SO-01, SO-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953113/download","filename":"statický posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953114/download","filename":"Osvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953115/download","filename":"Tabuľka vonk. vplyvov - Osvetlenie zastrešenia chodby - Poliklinika, Štúrovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953116/download","filename":"Tech. správa - Osvetlenie zastrešenia chodby - Poliklinika, Štúrovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953118/download","filename":"Poliklinika Vypočet Rizika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953119/download","filename":"Tabuľka vonk. vplyvov - Poliklinika, Štúrovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953120/download","filename":"TB_SO-01 pôdorys strechy - nový stav m150 A1-Modell.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953121/download","filename":"TB_SO-02 pôdorys strechy - nový stav m100-Modell.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953122/download","filename":"Tech. správa - Bleskozvod - Poliklinika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953123/download","filename":"Nemocnica - Jesenského 85, ŠTÚROVO, FPS-E, strecha A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953124/download","filename":"Nemocnica - Jesenského 85, ŠTÚROVO, FPS-E, strecha B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953125/download","filename":"Nemocnica - Jesenského 85, ŠTÚROVO, FPS-E, strecha C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953126/download","filename":"Nemocnica - Jesenského 85, ŠTÚROVO, FPS-E, strecha D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953127/download","filename":"Nemocnica - Jesenského 85, ŠTÚROVO, FPS-E, strecha E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953128/download","filename":"Nemocnica - Jesenského 85, ŠTÚROVO, FPS-E, strecha F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953129/download","filename":"Nemocnica - Jesenského 85, ŠTÚROVO, FPS-E, strecha G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953130/download","filename":"Nemocnica - Jesenského 85, ŠTÚROVO, FPS-E, strecha H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953131/download","filename":"ts_po_poliklinika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953132/download","filename":"Poliklinika NS - príloha č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953133/download","filename":"Poliklinika PS - príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953134/download","filename":"Posudok poliklinika Štúrovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953136/download","filename":"GP2017-59-1 - Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove (zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953137/download","filename":"GP2017-59-1 - Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove [zadanie].xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953138/download","filename":"Obal komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953139/download","filename":"Sprievodná a súhrnná technická správa SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041996/content/953140/download","filename":"Zoznam príloh - komplet.pdf"}]
Súťažné podklady Zmluva o dielo 10. Jún 2019 10. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041980/content/953061/download","filename":"ZOD - Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove_7.6.2019.docx"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 3 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053752/content/978870/download","filename":"Ponuka č. 3.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 1 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044181/content/957855/download","filename":"VYSVETLENIE 1 - odpoveď.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 2 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053750/content/978866/download","filename":"Ponuka č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady ZADANIE 10. Jún 2019 10. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042009/content/953171/download","filename":"ZADANIEE.xls"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 1 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053746/content/978864/download","filename":"Ponuka č. 1.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053762/content/978880/download","filename":"Zápisnica VYHODNOTENIE.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053863/content/979119/download","filename":"ZMLUVA 2423-2019-OMaI.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 6 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053756/content/978874/download","filename":"Ponuka č. 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 5 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053755/content/978873/download","filename":"Ponuka č. 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 4 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053754/content/978872/download","filename":"Ponuka č. 4.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053758/content/978876/download","filename":"Sprava_o_zakazke § 24.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053760/content/978878/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Jún 2019 10. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041979/content/953060/download","filename":"SP.docx"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053862/content/979118/download","filename":"ZMLUVA 2423-2019-OMaI.pdf"}]
Súťažné podklady Zverejnenie dokumentov k zákazke 10. Jún 2019 10. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042003/content/953146/download","filename":"Zverejnenie dokumentov k zakazke.doc"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×