Obstarávanie

IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 499 990,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 499 990,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31170000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vypracovanie realizačnej dokumentácie a modifikácia 4ks blokových transformátorov s výkonom 276 MVA na zvýšený výkon 300 MVA pozostávajúci z nasledovných činnosti: revízia jadra, magnetického obvodu, výmena vinutia, revízia nádoby transformátora a konzervátora, dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom 15,75 kV alebo dodávka nových 4ks blokových transformátorov s výkonom 300 MVA

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 8 499 990,00 Neuvedené EUR 30. December 2019 261183

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zapisnica z otvarania ponuk_ostatne 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073803/content/1022757/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk_ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073809/content/1022763/download","filename":"ponuka_1.zip"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zapisnica z vyhodnotenia_konecna ponuka_kriteria 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073813/content/1022767/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia_konecna ponuka_kriteria.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zapisnica z vyhodnotenia_konecne ponuky_ostatne 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073811/content/1022765/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia_konecne ponuky_ostatne.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073815/content/1022769/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073810/content/1022764/download","filename":"Ponuka_2.pdf"}]
Zápisnica Zapisnice z rokovania 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073801/content/1022755/download","filename":"Zapisnice z rokovania.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zapisnica z otvarania_kriteria 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073812/content/1022766/download","filename":"Zapisnica z otvarania_kriteria.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia_zakladne ponuky 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073800/content/1022754/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia_zakladne ponuky.pdf"}]
Správa o zákazke sprava_o_zakazke 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073816/content/1022770/download","filename":"sprava_o_zakazke.docx.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069878/content/1013354/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia_1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073799/content/1022752/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2_1 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073887/content/1022955/download","filename":"Ponuka 2_1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Máj 2019 17. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038975/content/945481/download","filename":"informacia o otvarani ponuk_časť Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady LINK PRE STIAHNUTIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV A ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU V SYSTÉME JOSEPHINE 9. November 2018 9. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005825/content/876609/download","filename":"LINK PRE ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052436/content/975680/download","filename":"informacia o otvarani ponuk_časť kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×