Obstarávanie

Vybavenie odbornej učebne SOŠ Príbeník


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
73 050,00
Konečná suma(Bez DPH):
73 050,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42000000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je vybavenie odbornej učebne pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola Pribeník. Predmet zákazky je rozdelený na 5 samostatných časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti, štyri časti, alebo na všetkých päť časti predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SLOVTOS, spol. s r.o. 1 38 450,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2020 279610
SLOVTOS, spol. s r.o. 1 34 600,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2020 279609

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ponuka Belax s.r.o 19. Máj 2020 19. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092380/content/1059359/download","filename":"Belax s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka PETERSON TECHNIK, s.r.o 19. Máj 2020 19. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092379/content/1059358/download","filename":"PETERSON TECHNIK, s.r.o.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. November 2019 5. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002766/download","filename":"E.1 časť č. 5 - Malé frézovacie centrum CNC – Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky (vyplní uchádzač).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002770/download","filename":"Portál_PLUTO_Návod_na_Použitie_05032019_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002771/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002772/download","filename":"E.1 časť č. 1 - Dielenské ponk stoly – Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky (vyplní uchádzač).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002773/download","filename":"E.1 časť č. 2 - Zvárací agregát - Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky (vyplní uchádzač).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002775/download","filename":"E.1 časť č. 3 - Náradie - Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky (vyplní uchádzač).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002776/download","filename":"E.1 časť č. 4 - Lineárny sústruh CNC– Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky (vyplní uchádzač).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002780/download","filename":"F.3 - Návrh Kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002781/download","filename":"F.4 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002782/download","filename":"F.1 - Jednotný Európsky Dokument - formulár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064780/content/1002783/download","filename":"F.2 - Príručka na vyplnenie Jednotného Európskeho Dokumentu.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069841/content/1013272/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva časť 3. 19. Máj 2020 19. Máj 2020 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v SP 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065572/content/1003985/download","filename":"vysvetlenie_informacii_uvedenych_v_sp.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnocovania ponuk 19. Máj 2020 19. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092382/content/1059361/download","filename":"Zápisnica z vyhodnocovania ponuk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti 19. Máj 2020 19. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092383/content/1059362/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. Máj 2020 19. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092381/content/1059360/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke časť 1 až 3 19. Máj 2020 19. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092355/content/1059314/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE časť. 1 až 3.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Január 2020 3. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073153/content/1021661/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva časť 2. 19. Máj 2020 19. Máj 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva časť 1. 19. Máj 2020 19. Máj 2020 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×