Obstarávanie

Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská distribučná, a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
40 895,00
Konečná suma(Bez DPH):
40 895,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44212263-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV - predmetné stožiare slúžia ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia vysokého napätia (VN).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SEG s.r.o. 1 40 895,00 Neuvedené EUR 19. September 2019 299954

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia - po skončení zmluvy 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018003/content/902074/download","filename":"Suma skutočného plnenia_Oceľové priehradové stožiare.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Máj 2017 20. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823569/content/567413/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov ku 31012018 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937548/content/740711/download","filename":"Oceľové priehradové stožiare_Zoznam subdodávateľov - 64 ods.1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odkaz na Profil obstarávateľa 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887460/content/622084/download","filename":"Odkaz na Profil obstarávateľa.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Subdodávatelia 31. Január 2019 31. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022701/content/909299/download","filename":"Oceľové priehradové stožiare_Zoznam subdodávateľov - 64 ods.1_2018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Jún 2017 27. Jún 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Jún 2017 19. Jún 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2017 26. Marec 2018 26. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960171/content/755776/download","filename":"Suma skutočného plnenia_Oceľové priehradové stožiare.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×