Obstarávanie

Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
584 161,00
Konečná suma(Bez DPH):
584 157,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66114000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie finančného lízingu a spätného lízingu nákladných vozidiel na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením vozidiel za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva). Predpokladaná celková obstarávacia cena nákladných vozidiel je vo výške 2.000.000,- EUR bez DPH. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 100 607,00 Neuvedené EUR 18. Apríl 2019 306625
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 100 607,00 Neuvedené EUR 18. Apríl 2019 306624
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 100 607,00 Neuvedené EUR 18. Apríl 2019 306623
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 39 108,00 Neuvedené EUR 6. Marec 2019 306622
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 39 108,00 Neuvedené EUR 6. Marec 2019 306621
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 204 120,00 Neuvedené EUR 6. Marec 2019 306620

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. November 2018 5. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005043/content/875262/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk-leasing-OLO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o poskytovaní finančného lízingu a spätného lízingu 29. Október 2018 29. Október 2018 []
Zmluva Rámcová dohoda o poskytovaní finančného lízingu a spätného lízingu 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004173/content/873740/download","filename":"Ramcova dohoda-leasing-OLO-SLSP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 30. Január 2019 30. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021929/content/908158/download","filename":"SLSP_Zoznam subdodávateľov_Povinne zverejňovaná informácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015109/content/895862/download","filename":"Ponuka uchadzaca-leasing-SLSP-OLO-Icast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015109/content/895863/download","filename":"Ponuka uchadzaca-leasing-SLSP-OLO-IIcast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015109/content/895864/download","filename":"Ponuka uchadzaca-leasing-SLSP-OLO-IIIcast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015109/content/895865/download","filename":"Ponuka uchadzaca-leasing-SLSP-OLO-IVcast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015109/content/895866/download","filename":"Ponuka uchadzaca-leasing-SLSP-OLO-Vcast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015109/content/895867/download","filename":"Ponuka uchadzaca-leasing-SLSP-OLO-VIcast.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z preskúmania ponúk 5. November 2018 5. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005045/content/875265/download","filename":"Zapisnica z preskumanie ponuk-leasing-OLO.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o poskytovaní finančného lízingu a spätného lízingu 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004177/content/873743/download","filename":"Dodatok k Ramcovej dohode-leasing-OLO-SLSP.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého spôsobu zadávania zákazky 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007050/content/878981/download","filename":"Odovodnenie nezrusenia pouziteho sposobu zadavania zakazky-leasing-OLO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní finančného lízingu a spätného lízingu 29. Október 2018 29. Október 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. November 2018 5. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005061/content/875301/download","filename":"Sprava o zakazke-leasing-OLO-II.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia komisie 5. November 2018 5. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005047/content/875288/download","filename":"Zapisnica zo zasadnutia komisie-leasing-OLO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. November 2018 5. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005037/content/875256/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk-leasing-OLO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025914/content/808862/download","filename":"Informacia o vyhodnotení ponuk-leasing-OLO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008732/content/803005/download","filename":"Sutazne podklady-leasing-OLO-II.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. November 2018 5. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005039/content/875259/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podmienok-leasing-OLO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. November 2018 5. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005050/content/875290/download","filename":"Informacia o vyhodnotení ponuk-leasing-OLO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×