Obstarávanie

Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
223 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
223 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90524200-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení UNM a odber a zneškodnenie výstupného odpadu zo spaľovania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 223 500,00 Neuvedené EUR 27. Október 2021 314109

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Jún 2021 9. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3148398/content/1176233/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3148398/content/1176234/download","filename":"Zmluva o dielo s prílohami.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3148398/content/1176235/download","filename":"Príloha č.1 zmluvy - Špecifikácia a cenník.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3148398/content/1176236/download","filename":"Prílohy súťažných podkladov.docx"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. November 2021 3. November 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3173426/content/1229656/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. September 2021 21. September 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3165555/content/1213553/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 701/2021 3. November 2021 3. November 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3173418/content/1229644/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu 9. Jún 2021 9. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3148406/content/1176246/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3148406/content/1176247/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 21. September 2021 21. September 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3165554/content/1213552/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 9. Jún 2021 9. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3148400/content/1176243/download","filename":"JED.doc"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo č. 701/2021 3. November 2021 3. November 2021 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×