Obstarávanie

Služby súvisiace so zdravotníckym a nebezpečným odpadom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
115 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
95 750,00
Zaplatené:
83.26%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90520000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Služby súvisiace s radioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom; Odvoz a likvidácia odpadu uvedeného v technickej špecifikácii predmetu zákazky ; Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nemocničného a biologického odpadu v súlade s zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 365/2015 Z. z. z ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Nariadenie Komisie EÚ č. 1357/2014 z 18 decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/8/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc Text s významom pre EHP

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Odvoz odpadov: 180103, 180104, Hodnota / charakteristika: 1 x za týždeň/ pravidelne. V prípade potreby objednávateľa do 24 hodín od nahlásenia emailom alebo telefonicky, odvoz a likvidácia spolu vrátane obalov

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Obdobie poskytovanej služby, Jednotka: mesiac, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: 180103 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, Jednotka: t/2 roky, Minimum: , Maximum: 120, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 180104 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným podmienkam z hľadiska prevencie nákazy, Jednotka: t/2 roky, Minimum: , Maximum: 90, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 2 114 900,00 20% EUR 19. Október 2018 245041

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×