Obstarávanie

Technológia chladenia boxov a využitia odpadového tepla pre vykurovanie skladov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VIJOFEL trade, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
120 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
92 594,00
Zaplatené:
77.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42500000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka a montáž technológie na chladenie boxov na skladovanie produktov, s využitím odpadového tepla pre vykurovanie skladov. Technická špecifikácia a zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
C.C.S., s.r.o. 3 92 594,00 0% EUR 25. August 2014 44513

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153196/content/72442/download","filename":"PM09N (1).pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM. E ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153193/content/287152/download","filename":"INV - prevzali oznamenia o vysledku.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153178/content/287147/download","filename":"VIJOFEL trade, s.r.o._Preberací protokol.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153199/content/72713/download","filename":"Kúpna zmluva - CCS sro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153199/content/72714/download","filename":"Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - CCS sro.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153160/content/72296/download","filename":"Súťažné podklady_VIJOFEL trade.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153160/content/72297/download","filename":"Technická špecifikácia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153160/content/72298/download","filename":"Návrh Kúpnej zmluvy_VIJOFEL trade, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153160/content/72299/download","filename":"Vijofel shéma zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153160/content/72300/download","filename":"Zadanie_VIJOFEL.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153169/content/72359/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KÚPNA ZMLUVA 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153181/content/72464/download","filename":"Skutočne uhradene plnenie zmluvy §49a ods 1 d.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153172/content/72647/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM. D ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153187/content/72830/download","filename":"INV - nevylúčenie Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENKO, s.r.o. 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153205/content/72630/download","filename":"SCAN CP ENKO sro.pdf"}]
Ponuky uchádzačov C.C.S., s.r.o. 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153202/content/72375/download","filename":"SCAN CP CCS sro.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REPP POPRAD spol. s r.o. 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153163/content/72426/download","filename":"SCAN CP REPP POPRAD spolsro.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153190/content/72852/download","filename":"Splnenie povinnosti podľa §44 ods.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153166/content/72535/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153175/content/72810/download","filename":"Správa podľa §21 ods.2..pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM. C ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 9. Júl 2014 9. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/153184/content/72754/download","filename":"INV - nevylúčenie Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×