Obstarávanie

Dodávka vody


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
183 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
183 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
41110000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka vody do 29 odberných miest opatrených vodomermi verejného obstarávateľa na dodávku prinej vody a odvádzanie znečistenej vody (vodné a stočné). Dodávka vody sa objednáva na 36 mesiacov pre všetky odberné miesta uvedené v prílohe zmluvy, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Úspešný uchádzač sa zaväzuje verejnému obstarávateľovi v dohodnutom množstve a čase uskutočňovať do odberného miesta: a)dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len dodávka vody) b)odvádzanie a čistenie odpadových vôd c)odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku d) odvádzanie a čistenie odpadových vôd z iných zdrojov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 183 000,00 0% EUR 14. November 2014 44571

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. November 2014 30. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/214748/content/97154/download","filename":"§21 UVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. November 2014 30. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/214745/content/97281/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - dodávka vody.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. November 2014 30. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/214742/content/97183/download","filename":"Informácia o uzavretí zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/214742/content/97184/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia rokovaním BVS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. November 2014 30. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/214739/content/97543/download","filename":"SP_ dodávka vody.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. November 2014 30. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/214751/content/97230/download","filename":"Zmluva BVS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×