Obstarávanie

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Iža
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
85 023,00
Konečná suma(Bez DPH):
85 023,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90511000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálneho odpadu, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmesový komunálny odpad - kategória 20 03 01 a drobný stavebný odpad - kategória 20 03 08; bude uložený na skládke TKO REKO - Iža.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 85 023,00 Neuvedené EUR 7. Jún 2016 46538

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "OSTATNÉ" 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674469/content/428921/download","filename":"Zápisnicaotvpon OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - časť "OSTATNÉ" 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674470/content/428922/download","filename":"Zápisnica OSTATNÉ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664306/content/532142/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Máj 2016 13. Máj 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674475/content/428933/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674997/content/431534/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "KRITÉRIÁ" 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674472/content/428930/download","filename":"Zápisnicaotvpon KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - .A.S.A. spol. s r.o. 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674479/content/428970/download","filename":"Iža - kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - časť "KRITÉRIÁ" 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674474/content/428932/download","filename":"Zápisnica KRITÉRIÁ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644810/content/395553/download","filename":"Súťažné podklady odpad.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová zmluva na poskytnutie služieb 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674490/content/428996/download","filename":"Povinné zverejnovanie _ DIGITÁLNE mesto.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×