Obstarávanie

Výber zhotoviteľa výstavných stánkov: ITF SLOVAKIATOUR 2015 v Bratislave, HOLIDAY WORLD 2015 v Prahe a REGIÓNY SLOVENSKA 2015 v Nitre


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
22 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 940,00
Zaplatené:
49.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmet zákazky pozostáva v poskytovaní služieb v nasledovnom rozsahu: a)Architektonicko-grafický projekt: -v orientácii turistov na región Nitrianskeho kraja ako na atraktívnu destináciu cestovného ruchu, aby sa zvýšila jeho návštevnosť -v rámci architektonického riešenia navrhnúť kombináciu vhodného stavebného systému s atypickými konštrukčnými prvkami b)Realizácia expozície c)Výroba a aplikácia grafického stvárnenia podľa obojstranne schváleného grafického návrhu d)Manažment prípravy expozície vrátane nákladov na komunikáciu s výstavnou správou e)Zabezpečenie technických prívodov (vody, elektriny), likvidácie odpadu, upratovania f)Zhotovenie fotodokumentácie expozície

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EXPOMONT Nitra, spol. s r. o. 2 13 128,00 20% EUR 17. December 2014 47220

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269306/content/119843/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269309/content/119868/download","filename":"Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EXPOMONT Nitra, spol. s r.o. 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269315/content/119873/download","filename":"EXPOMONT Nitra, spol. s r. o..pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269303/content/119859/download","filename":"EXPOMONT - podpísaná naskenovaná zmluva.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269318/content/119876/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269324/content/119902/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 []
Ponuky uchádzačov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269312/content/119870/download","filename":"Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š. p..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269300/content/119840/download","filename":"SP - 2014-PL-0023.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269321/content/119899/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×