Obstarávanie

Vybudovanie nových a rekonštrukcia pôvodných sociálnych zariadení na internáte SŠ SNP 30, Ivanka pri Dunaji


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Spojená škola
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
74 023,00
Konečná suma(Bez DPH):
74 023,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214700-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Objekt internátu je umiestnený v areáli Strednej odbornej školy. Riešené časti sa nachádzajú na každom zariadenom nadzemnom podlaží s výnimkou 1.NP. Cieľom je doplniť existujúce hygienické zariadenia v priestoroch školského internátu ktoré nevyhovujú súčasným požiadavkám na prevádzku

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOHO GROUP, a.s. 1 74 023,00 Neuvedené EUR 26. Máj 2016 47471

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica ZÁPISNICA VYHODNOTENIE PONÚK 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668970/content/547045/download","filename":"ZAPISNICA VYHODNOTENIE PONUK.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/91001/content/43426/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/91001/content/43427/download","filename":"Školský internát SŠ v Ivánka pri D. sociálky [zadanie] VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668958/content/546999/download","filename":"PONUKA RV stav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668954/content/546997/download","filename":"PONUKA ELINSS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PREDĹŽENIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638215/content/645917/download","filename":"PREDĹŽENIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668968/content/547044/download","filename":"ZAPISNICA OTVARANIE PONUK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668956/content/546998/download","filename":"PONUKA HOLLSTAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 7 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668966/content/547042/download","filename":"PONUKA HDS.pdf"}]
Správa o zákazke SPRÁVA O ZÁKAZKE 30. Máj 2016 30. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670223/content/396965/download","filename":"SPRAVA O ZAKAZKE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 22. Apríl 2016 22. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/651279/content/439266/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668964/content/547037/download","filename":"PONUKA SOHO Group.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti ZÁPISNICA PODMIENKY ÚČASTI 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668948/content/546991/download","filename":"ZAPISNICA PODMIENKY UCASTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668948/content/546992/download","filename":"ZAPISNICA PODMIENKY UCASTI_DOPLNENA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668960/content/547000/download","filename":"PONUKA DILMUN SYSTEM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668962/content/547036/download","filename":"PONUKA VYPUSTA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OTVÁRANIE PONÚK 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/91004/content/43622/download","filename":"Otvaranie ponuk_jednoobalkove.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 31. Máj 2016 31. Máj 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×