Obstarávanie

Rekonštrukcia objektu pietneho významu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trebišov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
623 333,00
Konečná suma(Bez DPH):
577 000,00
Zaplatené:
92.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na predmet obstarávania a to rekonštrukciu objektu pietneho významu v rozsahu výkazu výmer, projektovej dokumentácie a jej zmien.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 2 692 400,00 20% EUR 15. Október 2014 47865

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678269/content/453150/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - stav. práce.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní a prevzatí stavebného diela 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654730/content/457674/download","filename":"protokol o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Unistav, s.r.o., Prešov 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453591/content/169388/download","filename":"Unistav.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453582/content/169396/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453594/content/169471/download","filename":"Miroslav Havrilčák.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453597/content/169441/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453579/content/169375/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453573/content/169542/download","filename":"Obsah_podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453573/content/169543/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453573/content/169544/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453573/content/169545/download","filename":"A3-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453573/content/169546/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453573/content/169547/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453573/content/169548/download","filename":"B3-Návrh_zmluvy.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453603/content/169421/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453603/content/169422/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453603/content/169423/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453603/content/169424/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie 4.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453606/content/169448/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453588/content/169384/download","filename":"Zápisnica z posúdeniu podmienok účasti 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453588/content/169385/download","filename":"Zápisnica z posúdeniu podmienok účasti 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453588/content/169386/download","filename":"Zápisnica z posúdenia podmienok účasti-3.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453600/content/169397/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – predbežné poradie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453600/content/169398/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. Október 2014 24. Október 2014 []
Iný dokument k zákazke Dodatok k zmluve o dielo 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654717/content/457654/download","filename":"Dodatok č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654717/content/457655/download","filename":"Dodatok č. 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×