Obstarávanie

Pridávanie hodnloty do poľnohospodárskych produktov AGRONOVA Liptov, s.r.o. -stavba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
AGRONOVA Liptov, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
611 284,00
Konečná suma(Bez DPH):
605 440,00
Zaplatené:
99.04%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213240-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

výrobný objekt Parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 1 605 440,00 0% EUR 22. August 2014 48833

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548697/content/198017/download","filename":"ZáPZOTV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548706/content/197816/download","filename":"stavoindustria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548706/content/197817/download","filename":"STAVOINDUSTRIA krit.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548685/content/197616/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548685/content/197617/download","filename":"súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548685/content/197618/download","filename":"Celkova situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548685/content/197619/download","filename":"SO 01- SYRAREN - NOVY STAV.pdf"}]
Zmluva Zmluva 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548709/content/197946/download","filename":"zod.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548694/content/197900/download","filename":"odôvodnenie nezrušenia postupu.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548691/content/197784/download","filename":"ZAP.OSTATNE.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548703/content/197533/download","filename":"SUM.HARKY.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548688/content/197689/download","filename":"info. o vyh..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/548700/content/197452/download","filename":"ZáP.ZVYH.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×