Obstarávanie

Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Marhaň
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 160 198,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 850 000,00
Zaplatené:
85.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebný objekt pozostáva z poľných ciest nP-5, nP-7, nP-11, Pv-3, Pv-4, nPv-8, nPv-9, nPv-10, nPv-12, nPv-13, nPv- 14, nPp-15, nPp-16, nPv-17. Cestný objekt je súčasťou pozemnej komunikácie, ktorá zabezpečuje určité funkcie pri jej využívaní. Podľa povahy objektu sa rozlišujú : mosty, nadcestia, podcestia, priepusty, estakády, lávky, podchody, tunely, oporné, zárubné a obkladové múry, terasy, priecestia, prievozy, brody a galérie. Záujmové územie je charakteristické tým, že okrem pomerne hustej komunikačnej siete na poľnohospodárskej pôde nám územie pretína aj lesná cestná sieť s prislúchajúcimi objektmi. Poľné cesty s označením nP-5, nP-7, nP-11, Pv-3, Pv-4, nPv-8, nPv-9, nPv-10, nPv-12, nPv-13, nPv-14, nPp-15, nPp-16, nPv-17 sú novo navrhované cestné telesá. Na týchto cestách boli v súlade s vyššie citovanými technickými normami navrhnuté jednotlivé cestné objekty podľa potreby. Všetky cesty boli navrhnuté s asfaltovým povrchom. K cestám sú navrhované cestné objekty podľa potreby a okolitého terénu a spôsobu prístupnosti k budúcim navrhovaným parcelám RNS. nP-5hlavnáspevnenáAS6527,2P 4.0/30návrh1592 m rP-6hlavnáspevnenáAS12334,2P 6.0/40návrh2022 m nP-7hlavnáspevnenáAS5092,2P 4.0/30návrh1242 m nP-11hlavnáspevnenáAS6564,1P 4.0/30návrh1601 m Pv-3vedľajšiaspevnenáAS1209P 3.0/30návrh390 m Pv-4vedľajšiaspevnenáAS189,1P 3.0/30návrh61 m nPv-8vedľajšiaspevnenáAS2866,2P 5.0/40návrh562 m nPv-9vedľajšiaspevnenáAS3148,8P 4.0/30návrh768 m nPv-10vedľajšiaspevnenáAS2632,2P 4.0/30návrh642 m nPv-12vedľajšiaspevnenáAS6445,2P 4.0/30návrh1572 m nPv-13vedľajšiaspevnenáAS528,9P 4.0/30návrh129 m nPv-14vedľajšiaspevnenáAS1599P 4.0/30návrh390 m nPp-15vedľajšiaspevnenáAS1156,3P 3.0/30návrh373 m nPp-16vedľajšiaspevnenáAS775P 3.0/30návrh250 m nPv-17vedľajšiaspevnenáAS1053,7P 4.0/30návrh257 m

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav Slovakia a. s. 8 2 220 000,00 20% EUR 5. November 2015 49986

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke §41 "kritériá" Správne 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410959/content/164132/download","filename":"§ 41 kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov METROSTAV Slovakia, a.s. 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410917/content/342103/download","filename":"METROSTAV.PDF"}]
Iný dokument k zákazke §41 "kritériá" 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410956/content/342144/download","filename":"§ 41 kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410950/content/342140/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410962/content/164233/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410932/content/342118/download","filename":"Doprastav.PDF"}]
Zmluva Zmluva 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410965/content/342149/download","filename":"ZM_Metrostav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 "ostatné" 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410953/content/342141/download","filename":"§ 41 ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ARPROG, a.s. Poprad 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410938/content/342126/download","filename":"ArPROG.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410920/content/342106/download","filename":"IS.PDF"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410935/content/342121/download","filename":"EKO SVIP.PDF"}]
Ponuky uchádzačov EU-GROUP a.s. 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410929/content/342116/download","filename":"EU-GROUP.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410914/content/342100/download","filename":"Súťažné podklady Marhaň link.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410947/content/342135/download","filename":"KROS_[504][Cesta nPv - 14 cestný rigol][3. Rozpočet - štandard na výšku].pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410926/content/342114/download","filename":"EUROVIA.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410944/content/342132/download","filename":"Zápisnica z vyhod. kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410944/content/342133/download","filename":"Zápisnica z el. aukcie (2) - hotová.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410941/content/342129/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410941/content/342130/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT development, s.r.o. 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410923/content/342110/download","filename":"GMT.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410968/content/342150/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti úspešný - hotové.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410971/content/342152/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×