Obstarávanie

Oprava strešného plášťa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Základná škola s materskou školou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
199 997,00
Konečná suma(Bez DPH):
199 668,33
Zaplatené:
99.83%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45261900-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Rekonštrukcia plochej strechy. Realizácia bude z časového hľadiska delená na II etapy, s realizáciu v roku 2015 a 2016. Podrobnsti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AB-STAV s.r.o. 5 239 602,00 20% EUR 9. Október 2015 50389

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87697/download","filename":"Súťažné podklady s prilohami 1-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87698/download","filename":"Priloha 6_Vykaz vymer ETAPA 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87699/download","filename":"Priloha 6_Vykaz vymer ETAPA 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87700/download","filename":"Priloha 7_CHODBA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87701/download","filename":"Priloha 7_PAVILON ABCD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87702/download","filename":"Priloha 7_PAVILON E,F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87703/download","filename":"Priloha 7_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87704/download","filename":"Priloha 7_SKLADBA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87705/download","filename":"Priloha 7_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198843/content/87706/download","filename":"Priloha 7_TELOCVICNA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dušan Lizák 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198852/content/87482/download","filename":"Dusan Lizak - ZS Vrable - Obnova strechy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AB - STAV, s.r.o. 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198855/content/87719/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SIBAZ, spol. s r.o. 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198846/content/87483/download","filename":"Kópia preloženej ponuky.pdf"}]
Zmluva Zmluva 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198867/content/87537/download","filename":"ZMLUVA O DIELO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198876/content/296361/download","filename":"_Zapisnica _vyhodnotenie 44.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198858/content/87742/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198873/content/87783/download","filename":"_Zapisnica _Posudzovanie podmienok.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198864/content/88030/download","filename":"zverejnenie vysledku.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198879/content/87990/download","filename":"_Zapisnica _vyhodnotenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 24.7.2015 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198861/content/87751/download","filename":"Odpovede na otazky 24.7.2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov skupina dodávateľov STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. a IZOMER s.r.o 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198882/content/296362/download","filename":"scan ZŠ Lúky.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198870/content/87547/download","filename":"_Zapisnica O.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PROIZOL, s.r.o. 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198849/content/87504/download","filename":"SN_PROIZOL_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198849/content/87505/download","filename":"SN_PROIZOL_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198849/content/87506/download","filename":"SN_PROIZOL_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/198849/content/87507/download","filename":"SN_PROIZOL_2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×