Obstarávanie

Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Košický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 734 787,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 699 791,00
Zaplatené:
97.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova obnova jazdiarne vrátane priľahlého areálu. Objekt je evidovaný v registri NKP. Rekonštrukcia pozostáva zo 7 stavebných objektov: SO 01 JAZDIAREŇ OBNOVA: - nová dispozícia: vstupná miestnosť a šatňa, technická miestnosť, hygienické zariadenia pre mužov, ženy a pre imobilných, miestnosť na prípravu občerstvenia, konferenčná miestnosť, veľkoplošná poľovnícka expozitúra, vo veži vzniknú menšie expozitúry na 1. až 3. podlaží a rozhľadňa na 4.podlaží, - betónové rampy bezbariérovosť, - interiérové a exteriérové omietky, - výmena poškodených prvkov nosnej konštrukcie strechy, nový strešný plášť, - nové schodisko vo veži, - nové podlahy, - nové vonkajšie okná a dvere, - zateplenie strechy, stropov a časti vnútorného obvodového muriva, - zdravotechnika, - ústredné kúrenie, - elektroinštalácia(rozvody, svietidlá, el. požiarna a poplašná signalizácia, rozhlas). SO 02 VONKAJŠIE ÚPRAVY: - spevnené plochy, nové chodníky a obnova zelene okolo objektu. Napojenie objektu jazdiarne na všetky inžinierske siete rieši: SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, SO 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, SO 05 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, SO 06 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA, SO 07 PLYNOVÁ PRÍPOJKA.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav Slovakia a. s. 6 1 699 791,00 0% EUR 11. August 2015 51128

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov PEhAES, a.s. 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272207/content/122133/download","filename":"PEhAS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272243/content/122295/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. August 2015 14. August 2015 []
Ponuky uchádzačov Metrostav Slovakia a.s. 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272219/content/122236/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 13. Január 2017 13. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/763447/content/494930/download","filename":"TV jazdiarenx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Chemkostav, a.s. 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272204/content/122106/download","filename":"Chemkostav.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122442/download","filename":"1. 0. SP Jazdiareň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122443/download","filename":"ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122444/download","filename":"Návrh plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122445/download","filename":"5.1. Kaštieľ v TV - Stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122446/download","filename":"5.2. Ohlásenie drobnej stavby SO02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122447/download","filename":"5.3. Ohlásenie drobnej stavby SO03-SO07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122448/download","filename":"5.4. Oznámenie SÚ k ohláseniu SO02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122449/download","filename":"5.5. Oznámenie SÚ k ohláseniu SO03-SO07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122450/download","filename":"6.1.KPU SO01-SO02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122451/download","filename":"6.2. KPU SO03-SO07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272201/content/122452/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272237/content/122321/download","filename":"Zápisnica z vyhodnoetnia ponúk ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272237/content/122322/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272225/content/122117/download","filename":"Odpoveď vysvetlenie SP Trebišov - Jazdiareň.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272234/content/122237/download","filename":"VO 12 Zápisnica z otvárania - ostatné Jazdiareň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272234/content/122238/download","filename":"Zaznam z otvarania kritériá trbišov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272231/content/122174/download","filename":"Zapisnica splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272231/content/122175/download","filename":"VO 09a Splnenie podmienok účasti Jazdiereň.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272228/content/122152/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PKB Invest, s.r.o. 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272213/content/122136/download","filename":"PKB invest.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNISTAV, s.r.o., Prešov 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272216/content/122177/download","filename":"UNISTAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SCHOTT, s.r.o. 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272210/content/122112/download","filename":"SCHOTT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272222/content/122323/download","filename":"Projektová dokumentácia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×