Obstarávanie

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Nižný Žipov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
199 829,00
Konečná suma(Bez DPH):
145 931,66
Zaplatené:
73.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214210-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Základná škola pozostáva z dvoch budov. Na budove A budú obvodové steny zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izolantom na báze polystyrénu s prídavkom retardéru horenia hrúbky 140mm. Ostenia, nadpražia a betónové prvky budú zateplené hrúbkou izolantu min. 40mm. Sokel bude zateplený XPS hr.100mm. Jestvujúci strešný plášť bude zateplený izolantom EPS 150 hr.2x120mm. Hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť fólia PVC. V kotolni bude vymenené kovové okno za plastové a všetky sklobetónové prvky v budove budú nahradené kombináciou muriva a plastových okien. Budova bude po celom obvode odkopaná a základy budú zaizolované pomocou XPS hr.100mm. Na budove B budú obvodové steny zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izolantom na báze fasádneho polystyrénu s prídavkom retardéru horenia hrúbky 120mm. Ostenia, nadpražia, markízy budú zateplené hrúbkou izolantu min. 40mm. Suterénna časť bude zateplená XPS hr.100mm. Jestvujúci strešný plášť bude zateplený izolantom EPS 150 hr.2x120mm, pričom bude uzavretá vzduchová medzera pôvodne dvojplášťovej strechy. Hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť fólia mPVC. V celej budove bude dokončená výmena výplní otvorov - pôvodné drevené okná za plastové a všetky vstupné dvere budú nahradené plastovými.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 14 175 118,00 20% EUR 29. Jún 2015 51201

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Júl 2014 11. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370772/download","filename":"Súťažné podklady - Zateplenie ZŠ Nižný Žipov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370773/download","filename":"M14062D2Vv Výmery ZŠ N Žipov budovaB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370774/download","filename":"M14062D2-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370775/download","filename":"M14062D2-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370776/download","filename":"M14062D2-08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370777/download","filename":"M14062D2-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370778/download","filename":"M14062D2-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370779/download","filename":"M14062D2-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370780/download","filename":"M14062D2-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370781/download","filename":"M14062D2-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370782/download","filename":"M14062D2-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370783/download","filename":"M14062D1Vv Výmery Budova A ZŠ N Žipov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370784/download","filename":"M14062D1-14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370785/download","filename":"M14062D2-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370786/download","filename":"M14062D1-13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370787/download","filename":"M14062D1-12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370788/download","filename":"M14062D1-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370789/download","filename":"M14062D1-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370790/download","filename":"M14062D1-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370791/download","filename":"M14062D1-08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370792/download","filename":"M14062D1-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370793/download","filename":"M14062D1-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370794/download","filename":"M14062D1-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370795/download","filename":"M14062D1-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370796/download","filename":"M14062D1-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370797/download","filename":"M14062D1-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370798/download","filename":"M14062D1-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370799/download","filename":"M14062C situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370800/download","filename":"M14062B2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370801/download","filename":"M14062B1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370802/download","filename":"M14062B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370803/download","filename":"M14062A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370804/download","filename":"M14062 Zoznam dokumentácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370805/download","filename":"M14062 Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449995/content/370806/download","filename":"a19-14.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449998/content/370808/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - zateplenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/450001/content/370811/download","filename":"zmluva.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×