Obstarávanie

Lávka pre peších cez Revúcu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Ružomberok
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
55 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
61 725,00
Zaplatené:
112.22%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221113-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vybudovanie lávky pre peších na rieke Revúca, v mieste vstupu do OD Hypernova a osove napojením na ulicu Panská. Oceľová konštrukcia na rozpon 21 m, š. max. 3,0 m, svetlá priechodná šírka zabezpečujúca občasný prejazd záchranných zložiek a polície s osobnými autami, úprava pre nevidomých, svetlá priechodná výška min. 2,4 m, oceľová konštrukcia chránená proti korózii, životnosť min. 20 rokov, certifikáty vrátane povodňových špecifikácií, konštrukcia z modulov min. v 5 poliach zabezpečujúca opätovné použitie na inom mieste, pochôdzne podlážky z materiálov umožňujúcich zimnú a letnú údržbu, a výmenu poškodených prvkov. Osadenie a montáž konštrukcie lavice. Rozobratie časti pôvodného oceľového zábradlia v mieste osadenia a jeho napojenie ku osadenej lavici.. Vybudovanie železobetónovej konštrukcie v miestach uloženia konštrukcie lavice. Vyspravenie chodníkov v miestach narušenia pri realizácii diela. Vykopanie ryhy pre uloženie telekomunikačného kábla.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 2 74 070,00 20% EUR 20. Júl 2015 51377

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381161/content/322371/download","filename":"004 Záznam z otvárania obálok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381137/content/322353/download","filename":"01 Pohľad bočný, výkres tvaru a výstuže ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381137/content/322354/download","filename":"02 Poloh. a výškopis lavka pre peších Revúca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381137/content/322355/download","filename":"03 Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381137/content/322356/download","filename":"04 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381137/content/322357/download","filename":"05 Výkaz výmer_1 - neodosielať.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381137/content/322358/download","filename":"05 Výkaz výmer_2 - neodosielať.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381137/content/322359/download","filename":"05 Výkaz výmer_3 - neodosielať.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FIRESTA - Fišer, rekonštrukcie a stavby, a.s. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381170/content/322376/download","filename":"FIRESTA - ponuka.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381176/content/322379/download","filename":"006 Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381155/content/322369/download","filename":"006 Súťažné podklady.pdf"}]
Zmluva Zmluva 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381140/content/322360/download","filename":"FIRESTA - zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. Júl 2015 17. Júl 2015 []
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381173/content/322378/download","filename":"SOAR - ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381158/content/322370/download","filename":"002 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk .pdf"}]
Iný dokument k zákazke referencia 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381152/content/322367/download","filename":"REFERENCIA - Lávka pre peších cez Revúcu.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381149/content/322364/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381146/content/322362/download","filename":"Preberaci protokol.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Júl 2015 21. Júl 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/381167/content/158815/download","filename":"003 Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×