Obstarávanie

Monitoring Epidemiologickej štúdie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Novartis Slovakia s.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
113 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
102 000,00
Zaplatené:
89.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71620000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie monitoringu Epidemiologickej štúdie s názvom: Prevalencia DIAbetickej RETinopatie a význam genetických faktorov v rozvoji diabetickej retinopatie u pacientov s diabetes mellitus typu 1. a 2. na Slovensku. Populácia pacientov: Celkový predpokladaný počet zaradených pacientov do štúdie je 5000. Kompletná realizácia epidemiologického sledovania DIARET SK bude zabezpečená 71 diabetologickými centrami a 23 oftalmologickými centrami s odbornou garanciou a podporou národných a medzinárodných expertov. Do prieskumu budú zaraďovaní pacienti, ktorí prídu na pravidelnú kontrolu u rajónneho diabetológa. S cieľom zabezpečiť nezaujatý výber pacientov, bude do prieskumu zaraďovaný vždy piaty, desiaty a v prípade časových kapacít pätnásty pacient vyšetrený v danom dni. Pokiaľ predselektovaný pacient nespĺňa inklúzne kritériá alebo odmietne podpísať informovaný súhlas, bude do prieskumu oslovený nasledujúci pacient. Náhodným výberom sa zaradí celkovo 4500 pacientov. Okrem týchto 4500 pacientov podľa poradia, budú zaradení do sledovania všetci pacienti s časom trvania DM >=20 rokov, alebo pacienti s časom trvania DM < 5 rokov a súčasne prítomnou DR v anamnéze. Všetci takíto pacienti budú zaradení do sledovania, aj keď prídu na návštevu mimo pred-definovaného poradia. Zaradenie pacienta z tejto skupiny mimo preddefinovaného poradia označí diabetológ v rámci eCRF. Takýto pacienti nebudú použití na určenie epidemiológie DM, ale iba na analýzu podskupín. V špeciálnych situáciách, keď pacient spĺňa kritériá pre analýzu podskupín a zároveň bude ako piaty, desiaty, pätnásty v poradí počas skríningového dňa, jeho dáta budú automaticky zahrnuté do epidemiológie DR. Navrhnutý spôsob systematického výberu pacientov bol zvolený s ohľadom na možnosti realizácie v praxi. Náhodný výber pacientov bol hodnotený ako príliš náročný na uskutočnenie v reálnom prostredí diabetologickej ambulancie a narúšal by plynulý chod ambulancie. Vzhľadom na časové kapacity centier, ktoré realizujú projekt popri bežnej praxi sú preddefinovaní dvaja pacienti denne (piaty a desiaty). Pokiaľ bude lekár časovo stíhať, môže nabrať aj ďalších pacientov v sekvencii (pätnásteho, dvadsiateho). Epidemiologická štúdia s názvom: Prevalencia DIAbetickej RETinopatie a význam genetických faktorov v rozvoji diabetickej retinopatie u pacientov s diabetes mellitus typu 1. a 2. na Slovensku, je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedená v Prílohe č. 6 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NEOX s.r.o. 2 122 400,00 20% EUR 19. Február 2015 52693

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125807/content/60940/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-zmluva-NEOX.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125798/content/61234/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-sprava_o_zakazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „Monitoring Epidemiologickej štúdie" 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125783/content/61081/download","filename":"NVS_Info_skutocne_uhradnenie_NEOX_par49a_1_d.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125780/content/60988/download","filename":"Preberacie_protokoly_NEOX_par49a1c.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NEOX s.r.o. 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125801/content/61307/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-ponuka-NEOX.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125774/content/61364/download","filename":"NOVARTIS-2014-PZv-monitoring-SP-cele.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125795/content/61193/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-zapisnica-3-vyhodnotenie-Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125795/content/61194/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-zapisnica-5-vyhodnotenie-Kriteria-pred_eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125795/content/61195/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-zapisnica-6-vyhodnotenie-Kriteria-po eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125795/content/61196/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-zapisnica-8-vyhodnotenie-zaver.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125786/content/61176/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-profil-vysledok.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125792/content/60966/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-zapisnica-1-otvaranie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125792/content/60967/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-zapisnica-4-otvaranie-Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov S.C.MONITORIS s.r.o. 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125804/content/61363/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-ponuka-S.C.Monitoris.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125789/content/61279/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-zapisnica-2-PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125789/content/61281/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-zapisnica-7-PU.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125777/content/60922/download","filename":"NOVARTIS-2014-02-PZv-monitoring-NEOX-zmluva-dodatok-1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×