Obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia CVĆ Čechynce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Čechynce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
158 811,00
Konečná suma(Bez DPH):
156 500,00
Zaplatené:
98.54%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212100-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu formou zateplenia obvodových stien a plášťa budovy, výmeny krovu a strešného plášťa, výmeny otvorových výplní v obvodovom plášti a zateplení stropu nad 1.NP. Súčasťou je aj výmena zdroja tepla.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AB-STAV s.r.o. 3 187 800,00 20% EUR 10. December 2014 53319

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336733/content/318984/download","filename":"Informacia o vysledku_zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336742/content/319008/download","filename":"_zapisnica VYHODNOCOVANIE.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336724/content/318951/download","filename":"_Sprava o zakazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146706/download","filename":"Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146707/download","filename":"2514_CVC_Cechynce_sprievodna_sprava (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146708/download","filename":"A-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146709/download","filename":"A-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146710/download","filename":"A-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146711/download","filename":"A-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146712/download","filename":"A-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146713/download","filename":"A-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146714/download","filename":"A-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146715/download","filename":"A-08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146716/download","filename":"A-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146717/download","filename":"A-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146718/download","filename":"A-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146719/download","filename":"A-12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146720/download","filename":"A-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146721/download","filename":"EL-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146722/download","filename":"EL-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146723/download","filename":"EL-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146724/download","filename":"PL_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146725/download","filename":"PL-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146726/download","filename":"PL-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146727/download","filename":"Tep. posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146728/download","filename":"UK_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336712/content/146729/download","filename":"UK-01 (1).pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336745/content/319015/download","filename":"zmluva o dielo na podpis.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336736/content/318991/download","filename":"_zapisnica OTVARANIE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MENERT spol. s r.o. 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336718/content/146405/download","filename":"Cenová ponuka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336730/content/318973/download","filename":"SP_Prílohy 1,2,3,4,5.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336739/content/318995/download","filename":"_zapisnica POSUDZOVANIE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AB-STAV, s.r.o. 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336721/content/146504/download","filename":"ponuka AB STAV.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336727/content/318966/download","filename":"Sutazne podklady_Praca_§100-102 bez EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AB-STAV, s.r.o. 13. Máj 2015 13. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336715/content/318850/download","filename":"Ponuka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×