Obstarávanie

Výstavba skladu druhotných surovín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ľupčianka, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
185 660,00
Konečná suma(Bez DPH):
114 732,00
Zaplatené:
61.79%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213250-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba haly - skladu druhotných surovín. Objekt skladu je navrhnutý vo forme oceľovej poloblúkovej haly uloženej na monolitické železobetónové prahy pre kotvenie dvojrúrkových oceľových väzníkov Stavebné objekty: SO 01 Sklad druhotných surovín, SO 02 Manipulačná plocha, SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Kanalizácia dažďová.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 4 114 732,00 0% EUR 22. Júl 2014 53936

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2014 17. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77146/content/38633/download","filename":"Priloha c.1 vykaz vymer SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77146/content/38634/download","filename":"Priloha c.2 vykaz vymer SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77146/content/38635/download","filename":"Priloha c.3 vykaz vymer SO 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77146/content/38636/download","filename":"Priloha c.4 vykaz vymer SO 04.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77143/content/38455/download","filename":"Lupcianka stavba suma skutocne uhradenenho plnenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SHS Building s.r.o. 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77140/content/38421/download","filename":"SHS Building OSTATNE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2014 24. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77155/content/38679/download","filename":"ZTI-armatúrna šachta II.-zmena-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77155/content/38680/download","filename":"ZTI-Pozdlž.profil 2II.-zmena-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77155/content/38681/download","filename":"ZTI-pozdlž.profilII.-zmena-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77155/content/38682/download","filename":"ZTI-pôdorys II.-zmena-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77155/content/38683/download","filename":"ZTI-situácia sklad dru.sur..-zmena-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77155/content/38684/download","filename":"ZTI-ulož.potrubia II.-zmena-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77155/content/38685/download","filename":"Technická správa.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Jún 2014 4. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77171/content/38460/download","filename":"Lupcianka stav prace oznamenie o uspechu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GARS s.r.o. 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77134/content/38494/download","filename":"GARS s.r.o. Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77134/content/38495/download","filename":"GARS s.r.o. OSTATNE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a.s. 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77137/content/38672/download","filename":"Stavoindustria a.s. KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77137/content/38673/download","filename":"Stavoindustria, a.s. OSTATNE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2014 17. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77113/content/38506/download","filename":"Lupcianka sutazne podklady.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2014 24. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39310/download","filename":"SKLAD DRUHOTNYCH SUROVIN podorys 1.NP_LM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39311/download","filename":"SKLAD DRUHOTNYCH SUROVIN pohľady_LM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39312/download","filename":"SKLAD DRUHOTNYCH SUROVIN REZ 2_LM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39314/download","filename":"SKLAD DRUHOTNYCH SUROVIN REZ_LM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39316/download","filename":"SKLAD DRUHOTNYCH SUROVIN základy_LM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39317/download","filename":"Technická správa architekúry.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39318/download","filename":"Schéma rozvodu-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39319/download","filename":"Situácia 1 sklad druh.sur.-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39320/download","filename":"Situácia sklad druh.sur.2-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39321/download","filename":"Situácia sklad druh.sur.3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39322/download","filename":"Situácia sklad druh.sur.-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39323/download","filename":"Sklad druhot.surovín EL2-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39324/download","filename":"Sklad druhot.surovín EL-3Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39325/download","filename":"Sklad druhot.surovín EL-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39326/download","filename":"967--Sklad papiera PO[1].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39327/download","filename":"Statika pôdorys základy1-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39328/download","filename":"Výkres tvaru výstuže 2-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77152/content/39329/download","filename":"VYSTUz monolity-Model.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77116/content/38610/download","filename":"STAVOINDUSTRIA zml.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77116/content/38611/download","filename":"STAVOINDUSTRIA zml.2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77125/content/38372/download","filename":"Lupcianka stavba_zapisanica hodnotenie ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CIPI s.r.o. 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77131/content/38518/download","filename":"CIPI KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77131/content/38519/download","filename":"CIPI OSTATNE.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77119/content/38696/download","filename":"Lupcianka stavba zapisnica z hodnotenia SPU.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77122/content/38805/download","filename":"Lupcianka stavba zapisnica z otvarania ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77122/content/38806/download","filename":"Lupcianka stavba zapisnica z otvarania ponuk K.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 2. Apríl 2014 2. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77158/content/38741/download","filename":"Lupcianka sutazne podklady vysvetlenie.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77128/content/38378/download","filename":"Lupcianka stavba sprava z VO.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/77149/content/38699/download","filename":"Stavoindustria PP11.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×