Obstarávanie

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Prešovský kraj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
103 272,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 910,00
Zaplatené:
19.27%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60130000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Prešovského samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 13 častí, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek z týchto častí, alebo na viacero častí, príp. na všetky časti. Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom každej časti verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači. I. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu BARDEJOV - nebola predložená žiadna ponuka. Z uvedeného vyplýva, že nie je víťazný uchádzač pre túto časť zákazky; II. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu HUMENNÉ - nebola predložená žiadna ponuka. Z uvedeného vyplýva, že nie je víťazný uchádzač pre túto časť zákazky; III. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu KEŽMAROK - nebola predložená žiadna ponuka. Z uvedeného vyplýva, že nie je víťazný uchádzač pre túto časť zákazky; IV. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu LEVOČA - nebola prijatá žiadna ponuka, keďže predložená ponuka presahovala predpokladanú hodnotu predmetu zákazky pre danú časť verejného obstarávania; V. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu MEDZILABORCE; VI. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu POPRAD - nebola prijatá žiadna ponuka, keďže predložená ponuka presahovala predpokladanú hodnotu predmetu zákazky pre danú časť verejného obstarávania; VII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu PREŠOV; VIII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu SABINOV; IX. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu SNINA - nebola predložená žiadna ponuka. Z uvedeného vyplýva, že nie je víťazný uchádzač pre túto časť zákazky; X. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu STARÁ ĽUBOVŇA; XI. časť: .preprava mŕtvych v rámci okresu STROPKOV - nebola predložená žiadna ponuka. Z uvedeného vyplýva, že nie je víťazný uchádzač pre túto časť zákazky; XII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu SVIDNÍK - nebola predložená žiadna ponuka. Z uvedeného vyplýva, že nie je víťazný uchádzač pre túto časť zákazky; XIII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu VRANOV NAD TOPĽOU - nebola predložená žiadna ponuka. Z uvedeného vyplýva, že nie je víťazný uchádzač pre túto časť zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Emília Petrovajová 1 3 708,00 20% EUR 11. Február 2016 54615
GLÓRIA s.r.o. 3 9 385,00 20% EUR 21. Január 2016 54616
Marek Kolarčík - Pohrebná služba ERA 3 2 639,00 20% EUR 21. Január 2016 54617
DALIA, s.r.o. 1 8 160,00 20% EUR 28. Január 2016 54618

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/562056/content/202633/download","filename":"Info o výsledku vyhodnotenia ponúk - zvoz mŕtvych PO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2015 17. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/562047/content/202628/download","filename":"SP - podlimitka - Zvoz mŕtvych PO - FINAL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ZoVO - otváranie KRITÉRIÁ 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/562053/content/202634/download","filename":"Info podľa § 41 ods. 1 ZoVO - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 + predĺženie LPP 7. Apríl 2015 7. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/562050/content/202629/download","filename":"Vysvetlenie_SP č. 1 + predĺženie LPP - zvoz mŕtvych PO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×